Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzea

Na przykład. Nowy dom polski w MSN

Projekt Piotra Kuczii, fot. Juliusz Sokołowski
MSN
Centrum Architektury zaprasza do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wystawę "Na przykład. Nowy dom polski". Jutro o godz. 18.00 odbędzie się towarzyszšcy jej Półmaraton architektoniczny.
W siedzibie MSN przy ul. Emilii Plater 51 - w dawnym domu meblowym Emilia - młodzi architekci zaprezentujš aktualnie projektowane, budowane lub właœnie ukończone domy jednorodzinne. Tuż obok, na Pańskiej 3 można oglšdać wykonane przez Juliusza Sokołowskiego fotograficzne portrety i makiety już gotowych, nowoczesnych i funkcjonalnych. - Często narzekamy na chaos i brzydotę naszej architektury. Postanowiłyœmy pokazać pozytywne przykłady, dotychczas mało znane poza branżš. Wystawę zaprezentujemy najpierw w Warszawie, od 5 wrzeœnia w Muzeum Architektury we Wrocławiu, póŸniej pojedzie do Instytutu Polskiego w Berlinie i Architekturzentrum w Wiedniu - mówi Aleksandra Stępniowska, współkuratorka wystawy. - Domy zbudowane sš z naturalnych materiałów, dobrze wkomponowujš się w otoczenie. Kierowałyœmy się hasłem „mšdre wœród pięknych" – stwierdza Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, druga kuratorka. Wybrały projekty przemyœlane, nowoczesne, spełniajšce œwiatowe standardy, w których oprócz estetyki, ważna jest również funkcjonalnoœć i zgodnoœć z ideš architekta. Ich autorami sš: Grzegorz Stiasny, Piotr Brzoza i Marcin Kwietowicz, hayakawa/kowalczyk, hs99, Robert Konieczny, Piotr Kuczia, jojko+nawrocki architekci, MAAS i medusa group. Dziewięć czarno-białych portretów domów wykonał fotograf Juliusz Sokołowski. W kolorach i z różnych stron można oglšdać je na slajdach.
Cztery spoœród prezentowanych domów architekci zbudowali dla siebie. Jednym z nich jest Arka Roberta Koniecznego. - Dom powinien być odpowiedziš na potrzeby współczesnego człowieka, być dobrze osadzony w przestrzeni i czasie  – mówi „Rz" architekt. -  Jest miejscem funkcjonalnym, w którym powinno nam się żyć komfortowo. Mój dom nawišzuje do tradycji, ale nie naœladuje jej bezkrytycznie. Reaguje na zagrożenia zwišzane z osuwaniem się terenu. Osadziłem go na palach, żeby umożliwić przepływ wody. Planuję zamieszkać w nim w przyszłym roku. Co do zmian w polskiej architekturze, to od jakiegoœ czasu sš one na plus, choć nie jest to jeszcze progres jakiego byœmy oczekiwali. Tak zwanych „gargameli" jest cišgle dużo. Myœlę, że znacznie lepiej będzie za dwa pokolenia. Zaczyna się dziać i ta wystawa to pokazuje - zauważa. Centrum Architektury zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszšcych wystawie. W dniu wernisażu (11 lipca) odbyły się  wykłady Doroty Lesniak-Rychlak "Dom w Polsce" i Łukasza Wojciechowskiego "Domy architektów - laboratorium eksperymentu",  sala wypełniona była po brzegi. W ten czwartek odbędš się przygotowane przez pracownie architektoniczne dziesięciominutowe prezentacje projekty domów - częœć z nich jest w trakcie budowy, częœć czeka na pozwolenie. - Zachęcam do zapoznania się z katalogiem, w którym znalazły się zdjęcia i opisy pokazywanych na wystawie domów. Paweł Kraus, historyk sztuki i  krytyk architektury opisał historię domu polskiego w II poł. XX w., a socjolożka Joanna Kusiak, poruszyła filozoficzne i socjologiczne aspekty tego tematu  – poleca Aleksandra Stępniowska. Przygotowanš przez Centrum Architektury ekspozycję zaprojektował Marcin Kwietowicz, autorem oprawy graficznej jest Edgar Bšk. W warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej można jš oglšdać do 25 sierpnia.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL