Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Polskie MSZ wezwało ambasadora Izraela. Rozmawiano o uboju rytualnym

Zvi Rav-Ner
Creative Commons Uznanie Autorstwa 2.0, Piotr Drabik Piotr Drabik Piotr Drabik
Po godz. 13 w MSZ zakończyło się spotkanie z udziałem ambasadora Izraela w Polsce Zwi Raw-Nera. Ambasador opuœcił gmach resortu nie rozmawiajšc z dziennikarzami.
Temat spotkania to odrzucenie przez Sejm rzšdowego projektu ustawy dopuszczajšcej ubój zwierzšt bez ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. Projekt powstał po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2012 r., który orzekł, że rozporzšdzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na podstawie którego dokonywany był tego rodzaju ubój, było sprzeczne z ustawš o ochronie zwierzšt, a przez to z konstytucjš. W poniedziałek w sprawie decyzji Sejmu ambasador RP w Izraelu został zaproszony do tamtejszego MSZ.
Tego samego dnia w ostrym oœwiadczeniu izraelskie MSZ podkreœliło, że decyzja polskiego Sejmu odrzucajšca ustawę umożliwiajšcš ubój rytualny w Polsce jest zupełnie nie do przyjęcia i "poważnie szkodzi próbie przywrócenia tu życia żydowskiego". W oœwiadczeniu jest też mowa o brutalnym ciosie wymierzonym w religijnš tradycję narodu żydowskiego. Zastępca szefa biura prasowego MSZ Rafał Sobczak powiedział, że "wbrew doniesieniom niektórych mediów, ambasador nie otrzymał żadnego protestu od strony izraelskiej, żadnej noty protestacyjnej. Nie było to spotkanie w trybie wezwania, spotkanie przebiegało w spokojnej, wyważonej atmosferze".
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL