Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Odpis księgi wieczystej wydrukujesz z e-maila

Dostęp do księgi wieczystej przez e-mail nie pomoże uchronić dłużnika przed urzędem skarbowym.
www.sxc.hu
Treœć księgi wieczystej będzie można otrzymać z sšdu e-mailem, a dłużnik skarbówki nie ukryje przed niš nieruchomoœci.
Takie zmiany szykujš się w księgach wieczystych. W pištek Sejm zakończył prace legislacyjne nad przepisami w tej sprawie.

Formalnoœci online

Chodzi o nowelizację ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wejdzie ona w życie 1 grudnia 2013 r. – Dzięki niej będzie można składać wnioski o wydanie odpisu z księgi wieczystej drogę elektronicznš – tłumaczy Jacek Gołaczyński, wiceminister sprawiedliwoœci. – Nie trzeba już będzie odwiedzać wydziału wieczystoksięgowego ani wysyłać wniosku tradycyjnš pocztš. Najpierw z Centralnej Informacji Ksišg Wieczystych (CIKW) znajdujšcej się na stronie resortu sprawiedliwoœci trzeba będzie pobrać formularz, następnie wypełnić go, przesłać elektronicznie do sšdu i uiœcić opłatę sšdowš (ich cennik będzie na stronie MS). Z opłat zwolnione zostanš instytucje państwowe. Sšd wyœle odpis z księgi w formie elektronicznej lub tradycyjnš pocztš (to wnioskodawca zadecyduje). A co najważniejsze, taki odpis będzie można wydrukować w domu lub pracy.
18,5 mln ksišg wieczystych jest dostępnych również w wersji elektronicznej – Wydruk będzie miał moc dokumentu urzędowego – tłumaczy wiceminister Gołaczyński. Jeżeli zaœ urzšd lub sšd nabierze wštpliwoœci, czy odpis jest autentyczny, zawsze będzie mógł go sprawdzić, zaglšdajšc do księgi przy użyciu przeglšdarki internetowej. ?

Nie ukryje się działki

CIKW będzie wydawać ponadto nowy rodzaj dokumentu, tj. wycišg z księgi wieczystej Obejmie on tylko wybrane działy kw. – Obecnie odpis zawiera wszystkie działy księgi, choć nie zawsze osoba, która się o niego zwraca, potrzebuje aż tylu informacji , bo interesuje jš np. jedynie dział IV i obcišżenie hipoteczne – wyjaœnia wiceminister Gołaczyński. ? Nowelizacja poszerza także możliwoœć przeglšdania ksišg wieczystych za poœrednictwem Internetu. Obecnie księgi można przeglšdać online, ale trzeba znać ich numery. Po zmianach możliwe stanie się wyszukiwanie za pomocš różnych haseł, np. danych osobowych właœciciela, PESEL, REGON.

Na razie nie dla wszystkich

Z nowej przeglšdarki nie będš mogli korzystać wszyscy internauci, ale tylko podmioty wymienione w ustawie. Wœród nich sš: notariusze, sšdy, komornicy oraz urzędy centralne takie jak ZUS, urzędy skarbowe, policja, Centralne Biuro Œledcze, Prokuratoria Generalna. Zmiana podoba się Krajowej Radzie Komorniczej. 40,3 mln ?razy skorzystano w tym roku z internetowej przeglšdarki ksišg wieczystych – Nowa przeglšdarka przyspieszy oraz zwiększy skutecznoœć postępowań egzekucyjnych. Liczba spraw prowadzonych przez komorników stale bowiem roœnie – mówi Rafał Fronczek, prezes KRS. O dostęp do przeglšdarki walczyli w Sejmie radcowie i adwokaci. Senat uchwalił nawet korzystne dla nich poprawki, ale Sejm je w pištek odrzucił. – Szkoda, że Sejm odrzucił poprawkę senackš – uważa mec. Rafał Dębowski z Naczelnej Rady Adwokackiej. – Przecież sš to zawody zaufania publicznego. Adwokatura jest przygotowana technicznie do uzyskania takiego dostępu, nasze legitymacje majš mikroprocesory, które umożliwiajš personalizację dostępu do tego systemu, ?a tym samym nadzór nad prawidłowym jego wykorzystaniem. – Przetarg na nowš przeglšdarkę jest już rozpisany i założenie kont dla kolejnych użytkowników nie byłoby w grudniu 2013 r. możliwe – tłumaczy wiceminister Gołaczyński. – Uwzględnimy te dwie grupy w pracach nad kolejnymi zmianami do tej ustawy – obiecuje. –Trzymamy za słowo – dodaje mec. Dębowski. Etap legislacyjny: projekt trafi do podpisu prezydenta
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL