Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

NFZ ustalił nowe warunki udzielania świadczeń medycznych

Organizacje negocjujšce nowe warunki zawierania umów na udzielanie œwiadczeń medycznych doszły do porozumienia
- Nowe warunki zawierania umów przygotowuje się raz na dwa lata. Tym razem doprecyzowano zapisy, nie ma rewolucyjnych zmian. Projekt trafił już do minister zdrowia Ewy Kopacz - powiedziała rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia, Edyta Grabowska-WoŸniak. Projekt ogólnych warunków umów zawieranych z Funduszem jest podstawš do negocjowania i kontraktowania œwiadczeń medycznych. Reguluje także m.in. kwestię kar umownych oraz zasady sprawozdawczoœci. Grabowska-WoŸniak zaznaczyła, że po raz pierwszy od wejœcia w życie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, NFZ udało się osišgnšć porozumienie ze wszystkimi uczestnikami negocjacji. Brało w nich udział 10 organizacji, m.in. Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz "Porozumienie Zielonogórskie".
Wojciech Idaszak z Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział, że chociaż warunki kontraktowania nie spełniajš wszystkich oczekiwań samorzšdu lekarskiego, to jednak warto było je podpisać. Dodał, że nie udało się np. wprowadzić zapisu, że wycena œwiadczenia przez NFZ, nie może być niższa niż koszty wykonania. - Ostatecznie udało się jednak osišgnšć kompromis pomiędzy wszystkimi organizacjami, jest to sukces - zaznaczył Idaszak.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL