Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

PO chce niższych kosztów komorniczych ze świadczeń pieniężnych

www.sxc.hu
Œcišgnięcie niektórych długów ma być tańsze, a czynnoœci finansowane z zaliczki majš być precyzyjnie wskazywane – proponujš posłowie PO.
– Chcemy, by opłaty były ustalane w wysokoœci rzeczywiœcie odpowiadajšcej nakładowi pracy komornika i odpowiadały realiom gospodarczym i możliwoœciom finansowym obywateli – mówi posłanka Lidia Staroń (PO), główna pomysłodawczyni proponowanych zmian. Do Sejmu wpłynšł właœnie projekt nowelizacji ustawy o komornikach sšdowych i egzekucji wniesiony przez grupę posłów PO.

Tylko precyzyjne koszty

Co nowego się pojawi w przepisach?
– Proponujemy m.in., by w wypadku œwiadczeń pieniężnych opłata stosunkowa była o co najmniej 5 proc. mniejsza niż obecnie i wynosiła nie, jak to jest dziœ, do 15 proc., ale do 10 proc. wyegzekwowanej kwoty, nie mniej jednak niż 1/20 (dziœ jest to 1/10). Natomiast w wypadku egzekucji z rent czy emerytur chcielibyœmy, by było to do 5 proc. (obecnie 8 proc.) – informuje posłanka Staroń. Jej zdaniem rola komornika czasami ogranicza się np. do wysłania dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Następnie dłużnik sam dobrowolnie spłaca dług, a mimo to komornik, choć poniósł jedynie koszty zwišzane z korespondencjš, pobiera 15 proc. wyegzekwowanej sumy. Tak nie powinno być. Komornik będzie również zobowišzany do precyzyjnego wskazywania czynnoœci, które majš być finansowane z zaliczki. – Komornik jest osobš zaufania publicznego i jego postępowanie, zwłaszcza w zakresie finansów, powinno być przejrzyste. Każda kwota pobrana i wydatkowana w egzekucji komorniczej musi być odzwierciedlona w dokumentach. Tymczasem w praktyce częœć kosztów egzekucyjnych często komornicy wykazujš jako „inne", nienazwane koszty. Nie wiadomo więc, na co te pienišdze właœciwie poszły – podkreœla posłanka Staroń.

Za i przeciw

Propozycja zmniejszenia opłat w wypadku œwiadczeń pieniężnych podoba się mecenasowi Rafałowi Dębowskiemu. – W razie prostych egzekucji sš one zbyt wysokie. Wprawdzie sš już w prawie instrumenty pozwalajšce obniżyć te koszty, ale nie sš one wystarczajšce – uważa. Przeciwko propozycji poselskiej protestujš komornicy. – Krajowa Rada Komornicza ze zdumieniem przyjęła informację o złożeniu przez częœć posłów PO projektu zmiany w ustawie o komornikach sšdowych i egzekucji – mówi jej prezes Rafał Fronczek. Jego zdaniem w obliczu zmian, jakie wprowadzono ustawš deregulacyjnš, nie można obniżać wysokoœci opłat egzekucyjnych bez dokonania jakiejkolwiek ich analizy. – Należy pamiętać, że opłaty egzekucyjne to nie, jak błędnie uważajš autorzy projektu, dochód komorników, ale Ÿródło finansowania postępowań egzekucyjnych – dodaje prezes Fronczek. Według KRK kancelarie komornicze nie otrzymujš żadnego wynagrodzenia z budżetu i utrzymujš się jedynie z okreœlonych ustawš opłat. Wobec pogłębiajšcego się kryzysu do komorników trafia coraz więcej spraw, które okazujš się bezskuteczne i koszty ich prowadzenia spadajš na kancelarie. Innymi słowy, skuteczne egzekucje pokrywajš koszty takich spraw, jak np. odzyskiwanie alimentów. – Konsekwencjš wprowadzenia w życie propozycji posłów PO może być drastyczny spadek skutecznoœci w tego rodzaju sprawach, bo komornicy będš zmuszeni do radykalnego ograniczenia zatrudnienia w kancelariach, a w wypadku mniejszych miejscowoœci może dochodzić do bankructw i likwidacji kancelarii w ogóle – przewiduje prezes Fronczek. Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL