Aplikacje/egzaminy

PO chce niższych kosztów komorniczych ze świadczeń pieniężnych

www.sxc.hu
Ściągnięcie niektórych długów ma być tańsze, a czynności finansowane z zaliczki mają być precyzyjnie wskazywane – proponują posłowie PO.
– Chcemy, by opłaty były ustalane w wysokości rzeczywiście odpowiadającej nakładowi pracy komornika i odpowiadały realiom gospodarczym i możliwościom finansowym obywateli – mówi posłanka Lidia Staroń (PO), główna pomysłodawczyni proponowanych zmian.
Do Sejmu wpłynął właśnie projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wniesiony przez grupę posłów PO.

Tylko precyzyjne koszty

Co nowego się pojawi w przepisach?
– Proponujemy m.in., by w wypadku świadczeń pieniężnych opłata stosunkowa była o co najmniej 5 proc. mniejsza niż obecnie i wynosiła nie, jak to jest dziś, do 15 proc., ale do 10 proc. wyegzekwowanej kwoty, nie mniej jednak niż 1/20 (dziś jest to 1/10). Natomiast w wypadku egzekucji z rent czy emerytur chcielibyśmy, by było to do 5 proc. (obecnie 8 proc.) – informuje posłanka Staroń. Jej zdaniem rola komornika czasami ogranicza się np. do wysłania dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Następnie dłużnik sam dobrowolnie spłaca dług, a mimo to komornik, choć poniósł jedynie koszty związane z korespondencją, pobiera 15 proc. wyegzekwowanej sumy. Tak nie powinno być. Komornik będzie również zobowiązany do precyzyjnego wskazywania czynności, które mają być finansowane z zaliczki. – Komornik jest osobą zaufania publicznego i jego postępowanie, zwłaszcza w zakresie finansów, powinno być przejrzyste. Każda kwota pobrana i wydatkowana w egzekucji komorniczej musi być odzwierciedlona w dokumentach. Tymczasem w praktyce część kosztów egzekucyjnych często komornicy wykazują jako „inne", nienazwane koszty. Nie wiadomo więc, na co te pieniądze właściwie poszły – podkreśla posłanka Staroń.

Za i przeciw

Propozycja zmniejszenia opłat w wypadku świadczeń pieniężnych podoba się mecenasowi Rafałowi Dębowskiemu. – W razie prostych egzekucji są one zbyt wysokie. Wprawdzie są już w prawie instrumenty pozwalające obniżyć te koszty, ale nie są one wystarczające – uważa. Przeciwko propozycji poselskiej protestują komornicy. – Krajowa Rada Komornicza ze zdumieniem przyjęła informację o złożeniu przez część posłów PO projektu zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji – mówi jej prezes Rafał Fronczek. Jego zdaniem w obliczu zmian, jakie wprowadzono ustawą deregulacyjną, nie można obniżać wysokości opłat egzekucyjnych bez dokonania jakiejkolwiek ich analizy. – Należy pamiętać, że opłaty egzekucyjne to nie, jak błędnie uważają autorzy projektu, dochód komorników, ale źródło finansowania postępowań egzekucyjnych – dodaje prezes Fronczek. Według KRK kancelarie komornicze nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z budżetu i utrzymują się jedynie z określonych ustawą opłat. Wobec pogłębiającego się kryzysu do komorników trafia coraz więcej spraw, które okazują się bezskuteczne i koszty ich prowadzenia spadają na kancelarie. Innymi słowy, skuteczne egzekucje pokrywają koszty takich spraw, jak np. odzyskiwanie alimentów. – Konsekwencją wprowadzenia w życie propozycji posłów PO może być drastyczny spadek skuteczności w tego rodzaju sprawach, bo komornicy będą zmuszeni do radykalnego ograniczenia zatrudnienia w kancelariach, a w wypadku mniejszych miejscowości może dochodzić do bankructw i likwidacji kancelarii w ogóle – przewiduje prezes Fronczek. Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL