Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Taniec

Międzypokoleniowe tango

materiały prasowe
W niedzielę, 7 lipca, Fundacja Kulturo przybliży historię polskiego tanga, które cechowało się specyficznym rytmem, odmiennym od tanga argentyńskiego
Tango do Europy dociera na poczštku XX wieku z Argentyny i Urugwaju, najpierw podbija Paryż, póŸniej dociera również do innych krajów oraz na ziemie polskie, gdzie szybko wykształca się gatunek zwany tangiem polskim. Zapewne odległoœć geograficzna i ograniczony kontakt z oryginalnym brzmieniem gatunku, w połšczeniu z twórczym adaptowaniem do lokalnych warunków  przez muzyków polskich sprawiajš, że nabiera ono wyróżniajšcego stylu. Polskie tango, poza polskimi tekstami, cechowało się również specyficznym rytmem, odmiennym od tanga argentyńskiego. Wpłynšł na to miejski charakter zjawiska – tango polskie rozwijało się głównie na terenie Warszawy, gdzie mieszało się z miejskim folklorem, oraz to, że współtworzyli je muzycy pochodzšcy z różnych kręgów kulturowych (żydowskich, wschodnich). Okres największego rozkwitu polskiego tanga przypadł na dwudziestolecie międzywojenne. Wówczas w warszawskim Œródmieœciu znajdowało się wiele miejsc, gdzie tańczono i słuchano tanga, w tym legendarna restauracja Adria czy teatr Qui Pro Quo. Tango œpiewali Adam Aston, Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo, Stanisława Nowicka, Mieczysław Fogg. Tworzyli je wielcy artyœci epoki: wœród autorów tekstów sš Julian Tuwim i Marian Hemar, muzykę komponowali m.in. Jerzy Petersburski i Henryk Wars. Jeszcze przed spotkaniem, doœwiadczeni instruktorzy tanga – Sylwia Rubin-Krukowska i Cristian Rubin – poprowadzš warsztaty dla dzieci (o godz. 10:00) oraz dla młodzieży z dorosłymi (opiekunami, rodzicami, seniorami, o godz. 11:15). Uczš tanga metodš międzypokoleniowš – opartš na doœwiadczeniach przywiezionych z Argentyny, gdzie tango tańczš młodsi i starsi, dzieci z rodzicami i dziadkami. W ten sposób przekazywane jest z pokolenia na pokolenie.
Szczegółowy program na stronie: www.polskietango.pl
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL