Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Bankructwa biur podróży służš hotelarzom

archiwum prywatne
Hotelarze nadal nie znajš języków, inwestorzy budujš obiekty dla siebie, nie dla goœci, młodzi architekci popełniajš podstawowe błędy. Tegoroczny sezon powinien jednak być dobry zarówno dla hotelarzy jak i turystów, uważa ekspert
Andrzej Szafrański: Mieliœmy już dwa bankructwa biur podróży w tym sezonie. Czy polskie hotele majš problem z polskimi biurami i innymi organizatorami zbiorowych wyjazdów? Czy dotyka ich problem niewypłacalnoœci kontrahentów? Jacek Piasta, doradca hotelarski, właœciciel firmy JP Doradztwo Hotelarskie, prezes Instytutu Hotelarstwa: Nie. Problemu nie ma. Partnerami polskich hoteli sš najczęœciej niemieckie, brytyjskie lub skandynawskie biura podróży, a te płacš za swoich turystów bez problemów. Z kolei na południu Polski, piloci np. rosyjskich czy ukraińskich grup, wcišż wożš ze sobš dolary i rozliczajš się gotówkš w hotelu przy meldowaniu grupy.
Bankructwa krajowych biur podróży służš polskim hotelarzom. Niejeden wystraszony potencjalny chętny na wakacyjny wojaż do ciepłych krajów, jeœli nie umie zorganizować sobie wyjazdu sam lub skorzystać np. z oferty biura podróży w Niemczech, wybierze mniejsze ryzyko, czyli wyjazd nad polskie morze, na Mazury lub w góry. Rok temu mieliœmy w Polsce mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012. Czy ta impreza zmieniła coœ na rynku hotelarskim? Impreza pozostała bez wpływu na sytuację branży hotelarskiej, której bardziej służš bankructwa krajowych biur podróży i niepokoje w Afryce Północnej, Grecji, czy obecnie Turcji, bo wtedy więcej ludzi decyduje się spędzić wakacje w kraju, niż duża impreza sportowa. Na turnieju zarobiła niewielka grupa hotelarzy, gestorów obiektów w miastach-gospodarzach. A i to był to zarobek liczony w dniach, a nie tygodniach. Oczywiœcie najlepiej zarobiły obiekty goszczšce reprezentacje piłkarskie i działaczy UEFA. Ale poprawiła się chyba obsługa goœci, czy chociażby znajomoœć języków obcych w obiektach noclegowych? Niestety, poza największymi miastami, znajomoœć języków obcych jest żenujšca. Młodzież znajšca języki obce nie garnie się do hotelarstwa z uwagi na małe zarobki. Okazuje się, że nawet matura z angielskiego nie jest gwarancjš, że młody człowiek swobodnie porozmawia z obcokrajowcem. Mœci się też polityka odwrócenia się w latach 90. od języka rosyjskiego w szkołach. Na przykład w Trójmieœcie, chętnie odwiedzanym przez Rosjan z Kaliningradu, znalezienie pracownika znajšcego choćby podstawy tego języka graniczy z cudem. Podobnie było w Zakopanem, z tym że tam, poradzono sobie z tym w cišgu jednego sezonu. Do obsługiwania klientów zatrudniono osoby starsze, znajšce język rosyjski, albo samych Rosjan. Młodsi nauczyli się języka od nich. Œrednie wykorzystanie pokojów w hotelach od lat balansuje wokół 40 procent. Przybywa wprawdzie turystów, ale hoteli i innych obiektów noclegowych przybywa jeszcze szybciej. Może powinno się przestać budować nowe, bo jest ich już za dużo? W ostatnich latach sytuację ratowały awantury w Europie Południowej i niepokoje w Afryce Północnej, czyli sytuacje, które spowodowały, że Niemcy nie pojechali masowo na południe, tylko wybrali na wypoczynek i zwiedzanie bezpieczniejsze miejsca, na przykład Polskę. A ci, którzy pojechali do Chorwacji zamiast do Grecji, spowodowali tam taki wzrost cen, że wielu Polaków z kolei szukało w ubiegłym roku wypoczynku w Polsce. Podobnie może być w tym roku. Ale to nie jest normalna sytuacja. Sš w Polsce obszary, w których nasycenie obiektami hotelowymi jest wystarczajšce i sš takie, w których obiektów wcišż brakuje. W Kołobrzegu, Zakopanem, Wrocławiu, Œwinoujœciu, Poznaniu, Warszawie, Sopocie, Gdańsku zróżnicowanych możliwoœci noclegowych, od najwyższej klasy po ekonomiczne i niskobudżetowe, jest w bród. Z kolei na pojezierzu gnieŸnieńskim, gostynińskim, Podlasiu, wielkich obszarach Polski południowo-wschodniej wcišż trudno znaleŸć bazę innš niż agroturystyka lub postsocjalistyczne oœrodki. Potoczne okreœlenie „bieda kurorty" celnie opisuje wiele takich bardzo atrakcyjnych turystycznie miejsc i obszarów. No i trzeba pamiętać o modach. Modny przed dziesięcioma laty Kazimierz Dolny, mekka tzw. warszawki, nie jest już tak popularnym miejscem wypadów weekendowych lub dłuższego wypoczynku. A obiektów hotelowych w tym mieœcie przybyło. I jeœli pięć lat temu mówiło się, że Kazimierz cierpi na brak bazy noclegowej na odpowiednim poziomie, to teraz właœciciele obiektów twierdzš, że cierpiš na brak odpowiedniej liczby chętnych na noclegi. Przybywa hoteli sieciowych, czy w najbliższych latach uda im się zdominować rynek, czy też polskie hotelarstwo pozostanie hotelarstwem obiektów niezależnych? Nie znam dużego kraju w Europie, w którym obiektów sieciowych byłoby więcej niż niezależnych. Podobnie jest i pozostanie w Polsce. Mimo szybszego tempa rozwoju obiektów sieciowych nie grozi nam zmonopolizowanie przez nie rynku hotelarskiego. Za to podnoszenie jakoœci i rozszerzanie usług oraz racjonalizacja cen - tak. To sieci, czyli profesjonalna konkurencja, mobilizuje i zmusza do rozwoju hotelarzy niezależnych. Jakie zalety dla goœci majš hotele należšce do międzynarodowych grup? Jaka jest ich przewaga nad hotelami niezależnymi? W marketingu marka daje gwarancję jakoœci. To jedna z trzech jej głównych funkcji obok promocyjnej i informacyjnej. Hotele sieciowe dajš klientom gwarancję powtarzalnoœci. Jeżeli zaspokoił czyjeœ potrzeby hotel ibis w Toruniu, to zaspokoi jego oczekiwania ibis w każdym innym mieœcie. Jeœli ktoœ lubi styl Sheratona, to każdy hotel tej sieci da klientowi tę samš satysfakcję. Korzystajšc z hoteli niezależnych ryzykujš za każdym pierwszym pobytem. Ta sama liczba gwiazdek pełnej gwarancji tego samego poziomu usług nie daje. Œwietny niezależny hotel we Wrocławiu nie powtórzy się w Krakowie, bo jak? A Sheraton w każdym mieœcie w œwiecie zagwarantuje sobš to samo. Wiem czego się mogę spodziewać po ibisie, Sheratonie, Mercure i Qubusie. To daje podróżujšcemu klientowi komfort i poczucie bezpieczeństwa. Co ciekawe, nie dotyczy to hoteli bioršcych udział w programach marketingowych, tworzšcych federacje jak Best Western czy Polish Prestige Hotels. Tu zróżnicowanie i zindywidualizowanie obiektów „sieci" jest tak duże, że efekt bezpieczeństwa, „wiem czego się spodziewać", nie występuje tak silnie jak w hotelach stricte sieciowych. Czego najbardziej brakuje w polskich hotelach, czy też czego brakuje hotelarzom, by obiekty te lepiej działały, miały więcej goœci, w tym goœci z zagranicy? Lepszej pogody, większej liczby atrakcji turystycznych i możliwoœci spędzania czasu podczas niepogody, lepszej sieci dobrze oznakowanych dróg, zrozumienia ze strony samorzšdów i wsparcia na szczeblu administracji państwowej. I wcišż jeszcze w wielu wypadkach wykształcenia i œwiadomoœci, czym jest goœcinnoœć. Zarówno u pracowników jak i u właœcicieli. Czym właœciwie zajmuje się doradca hotelarski? Pojęcie jest doœć ogólne. Może ono oznaczać zarówno osoby doradzajšce podczas samej inwestycji - w sprawie lokalizacji, parametrów obiektu, finansowania, jak i w kwestiach zarzšdzania obiektami. Doradcami sš też osoby, które „organizujš" inwestorowi obiekt - układajš procedury, decydujš o zatrudnieniu, a wreszcie wprowadzajš go na rynek. Potem, gdy obiekt już działa, idš do podobnej pracy u innego inwestora. Sš doradcy specjalizujšcy się w wybranych obszarach, na przykład doradzajš przy programowaniu inwestycji. Inni pomagajš w projektowaniu układu budynku, rozkładu pomieszczeń. Jeszcze inni specjalizujš się w pre-openingu - zorganizowaniu i przygotowaniu do uruchomienia hotelu, gdy zbliża się ten czas i między innymi przeprowadzajš rekrutację personelu. Sš też doradcy, którzy szkolš pracowników, tworzš procedury funkcjonowania, nadzoru i kontroli. Sš również specjaliœci od strategii marketingowych, wymyœlania wizerunku, podpowiadania sposobów promocji. I jest również nieduża grupa najcenniejszych z punktu widzenia inwestora doradców - takich którzy osišgnęli najwyższy stopień zawodowstwa i pracujš z inwestorem od A do Z. Od etapu programowania i projektowania inwestycji, gdy pracuje się z architektami, poprzez udział w całym procesie inwestycyjnym tj. budowaniu i wyposażaniu hotelu, po stworzenie zespołu pracowników i  poprowadzenie hotelu przez pierwsze miesišce. To najwyższej klasy i najlepsi w Polsce fachowcy. Jest nas kilku. Współpracuje pan przede wszystkim z hotelami niezależnymi, z polskimi inwestorami. Jak wyglšda obecnie rynek noclegowy w Polsce z perspektywy hotelarzy z takich obiektów? Nie ma takiej perspektywy. Każdy hotelarz patrzy przez pryzmat własnej lokalizacji, własnego obiektu. Po szaleństwie rozwoju inwestycji hotelowych w latach 2006 - 2011 w chwili obecnej sytuacja jest stabilna. Ponownie: planowanie inwestycji, solidne jej policzenie i okreœlenie programu oraz funkcji i wielkoœci obiektu, zaplanowanie przychodów i zagwarantowanie Ÿródeł finansowania jest rynkowš koniecznoœciš. Tak tworzone hotele majš szanse na dobrš pozycję na rynku, w odróżnieniu od inwestycji projektowanych szybko, byle jak, byle gdzie, niezgodnie z badaniami rynku i zdrowym rozsšdkiem, pod dyktat programów pomocowych i dotacji ze œrodków unijnych. Kto w Polsce inwestuje w hotele? Czy można stworzyć „statystyczny" portret inwestora - wiek, branża, zamożnoœć, region działania? 50 - 60 lat, właœciciel lub udziałowiec kilku-, kilkunastu przedsiębiorstw działajšcych w handlu lub produkcji, najczęœciej szerzej niż w jednej branży albo o zasięgu ogólnopolskim lub europejskim. Chce zbudować hotel, żeby zróżnicować swojš działalnoœć, a zarazem  jako zabezpieczenie dla dzieci lub jako swoisty „fundusz emerytalny" dla właœciciela. Niekiedy inwestorami sš młodzi ludzie po studiach, a kapitał pochodzi od rodziców, w częœci z kredytu. Czy widać trendy – co się buduje, jakiej wielkoœci, w jakich miejscach , o jakich parametrach? Czy widać, że inwestorzy myœlš już na etapie koncepcji o dostosowaniu obiektów do potrzeb dużych sieci hotelowych, bo liczš na to, że się przyłšczš do którejœ z nich? Przede wszystkim widać, że do głosu dochodzi kolejne pokolenie architektów. Młodych i chcšcych się wykazać, a więc oferujšcych usługi taniej niż pracownie z praktykš. W efekcie zaczynajš projektować hotele totalni branżowi ignoranci. W ich projektach powracajš podstawowe błędy: słupy w sali konferencyjnej, brak toalet, trzy schodki do restauracji. Powstajšce w Polsce powiatowej hotele nie doœć, że dalej hołdujš oczekiwaniom inwestorów typu „hotel = sala z restauracjš na 400 osób i 16 pokojów oraz spa", to w dodatku sš obarczane brakami i błędami funkcjonalnymi. Na szczęœcie równolegle powstajš hotele przemyœlane, będšce wynikiem analiz rynku, a nie widzimisię. Skrojone optymalnie pod względem programu i wielkoœci dla miejsca, w którym stajš. Wcišż dominujš obiekty małe, liczšce 30 – 40 pokojów. To już chyba taka Polska specyfika. Dostosowanie do sieci? Nie. Wcišż pokutuje mrzonka: „wybudujemy i wydzierżawimy za sowitš opłatš sieci hotelowej". Wielu powiatowych deweloperów upatruje w takim rozwišzaniu szanse kontynuowania tego na czym najlepiej zarabiali w ostatnich latach - budowaniu i komercjalizowaniu. Jakie błędy najczęœciej popełniajš hotelarze? Pazernoœć, brak planowania i przewidywania oraz dualizm postaw. Pazernoœć to: oszczędzajmy na wszystkim, bo już dużo wydaliœmy lub chcemy jak najwięcej zarabiać. Brak planowania i przewidywania - hotelu nie buduje się raz na zawsze, po 5, 6, 8 latach, w zależnoœci od solidnoœci i jakoœci wykonania, trzeba zaczšć w nim remonty, wymiany, odœwieżenia. Trzeba więc zaplanować na to pienišdze. A pieniędzy w 95 wypadkach na sto nie ma. Frekwencja więc spada, koszty coraz wyższe, a apetyty na przychody takie, jakby hotel był nowy. Wreszcie dualizm postaw. Jak właœciciel hotelu jeŸdził na wczasy do Egiptu lub nad polskie morze to oczekiwał, jak najwięcej za jak najmniej. A we własnym hotelu oczekuje, że goœcie zapłacš jak najwięcej za jak najmniej i dziwi się, gdy tak nie jest. Zmiany zachodzšce na rynku, zmiany technologiczne i zachowań konsumenckich, powodujš że obecny system kategoryzacji obiektów, coraz mniej przystaje do rzeczywistoœci, do standardu obiektów, rozwišzań architektonicznych i organizacyjnych. Czy powinniœmy go zmienić? A jeœli tak, to czy rewolucyjnie, wprowadzajšc na przykład system Hotel Stars, który obowišzuje już w 15 krajach Europy, czy też szukać własnych rozwišzań? Nie ma jednego systemu w Europie, żaden nie jest obligatoryjny. Każdy kraj Unii Europejskiej ma wewnętrzne regulacje w tym zakresie. HOTREC, czyli Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji i Kawiarni, w krajach UE promuje swoje rozwišzania, kilka innych federacji hotelarskich - swoje. Gwiazdki w Afryce to zupełnie co innego niż gwiazdki w Wielkiej Brytanii czy Moskwie. Jestem zwolennikiem ujednolicenia systemu w Unii Europejskiej - dla wygody klientów. Funkcja gwarancyjna gwiazdek powinna być taka sama w każdym kraju. Czy to możliwe? Nie sšdzę. Grecja to nie Szwecja. Ale to nie znaczy, że nie należy pracować nad polskimi wymogami kategoryzacyjnymi. Jestem zdecydowanym zwolennikiem kategoryzacji, bo to znakomicie porzšdkuje rynek i eliminuje nieuczciwych przedsiębiorców. Czy obecne przepisy sš doskonałe? Nigdy takie nie będš. Ostatnia nowelizacja ustawy o usługach turystycznych zostawiła kilka absurdalnych zapisów. Ale jest lepiej niż było. I miejmy nadzieję, że kolejne zmiany będš szły w tym kierunku. Ma pan jakieœ rady na ten sezon? Czasu, żeby wprowadzić poważniejsze zmiany już nie mało, ale sš z pewnoœciš jakieœ drobiazgi, dzięki którym można pozyskać więcej goœci. Sprawdzić przede wszystkim aktualnoœć informacji i ofert na hotelowej stronie www. Poprawić sam jej wyglšd, atrakcyjnoœć i adekwatnoœć. Nie ufać firmom „profesjonalnie" wykonujšcym strony hotelowe. One działajš seryjnie. Lider na rynku ma kilka szablonów stron, mami nimi hotelarzy, a tak naprawdę żyje z implementowanego w tych stronach programu do rezerwacji on-line, œwietnego zresztš. Żaden z twórców stron nie zna hotelu tak jak właœciciel i pracownicy, czy klienci. Teksty i zdjęcia muszš oddawać klimat, ducha i atmosferę hotelu. To ważniejsze niż profesjonalizm ujęć czy stylizacji. Nie oszukujcie, nie konfabulujcie – prezentujcie, jak się sprawy majš. I nie zapominajcie, że pokój niesprzedany danego dnia przepada na zawsze. Więc może lepiej sprzedać pobyt klientowi taniej niż wcale? Rozmawiał Andrzej Szafrański
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL