Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Inteligentny licznik pršdu może naruszać prywatność

www.sxc.hu
Inteligentny licznik pršdu nie może bez zgody odbiorcy energii przekazywać wszystkich informacji.
Technologia pozwala, by specjalne liczniki pršdu same zliczały i wysyłały iloœć zużytej energii do zakładu energetycznego w celu wystawienia rachunku. Ale nie tylko. Mogš też przekazywać dane o tym, w jakiej porze dnia jest większe zapotrzebowanie na pršd, a w jakim mniejsze. A to pozwala dystrybutorom energii ustalić, kiedy wracamy z pracy, włšczamy telewizor i o której godzinie idziemy spać. I o takiej ingerencji w naszš prywatnoœć dyskutowali uczestnicy wczorajszej debaty „Prywatnoœć i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych". Spotkanie było okazjš do wymiany poglšdów na kierunek zmian prawa, które w przyszłoœci ma wprowadzić tzw. inteligentne liczniki pršdu. Na razie takie rozwišzanie zostało odroczone. Inteligentny licznik pršdu może zdradzić, jak wyglšda nasze domowe życie.
Sejm po uwagach zgłoszonych przez Wojciecha Wiewiórowskiego, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, przyjšł nowelizację prawa energetycznego bez zapisów o inteligentnych licznikach. Majš się one pojawić w rzšdowym projekcie zmian. Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wskazał podczas debaty, że niezwykle istotne jest, aby wdrażaniu sieci inteligentnych liczników w Polsce towarzyszyły zmiany prawne, które zagwarantujš należyty poziom poszanowania prywatnoœci klientów firm energetycznych. Podkreœlał, że rozwišzania nie powinny jednak ograniczać korzyœci płynšcych z innowacji w energetyce. Jego zdaniem takš korzyœciš jest to, że zastosowanie inteligentnego opomiarowania wzmacnia pozycję klientów wobec branży energetycznej, m.in. dzięki precyzyjnym informacjom o jakoœci dostaw. Wojciech Wiewiórowski wskazał, że dane pomiarowe nie mogš być dowolnie zbierane. – Sš to dane osobowe. Bez zgody klienta zbierane powinny być tylko te, które służš zapewnieniu cišgłoœci dostaw, optymalizacji pracy sieci energetycznej i jej zarzšdzaniu czy też rozliczeniom za zużytš energię – mówił GIODO. Zaznaczył przy tym, że na udostępnianie sprzedawcy bardziej szczegółowych informacji, np. rejestrowanych co godzinę czy co piętnaœcie minut, niezbędna jest zgoda klienta. – Także samo instalowanie urzšdzeń zarzšdzania sieciš domowš powinno się odbywać na jego wniosek – dodał Wojciech Wiewiórowski. Z przyjętych przez Sejm zmian prawa energetycznego zniknęły co prawda zapisy o inteligentnych licznikach, ale zostały wprowadzone rozwišzania o zdalnych licznikach. Te majš umożliwić wysyłanie danych o zużytej energii na potrzeby rozliczeń. A dostawcy pršdu majš je chronić na zasadach okreœlonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL