Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecznicy patentowi

Adwokaci i radcy będš mogli zostać bez egzaminu rzecznikami patentowymi

Nowelizacja ustaw regulujšcych warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów przewiduje częœciowe otwarcie zawodu rzecznika patentowego.
www.sxc.hu
Adwokaci i radcowie prawni będš mogli bez egzaminu zostać rzecznikami patentowymi. Pomysł podoba się tym korporacjom. Rzecznicy protestujš.
Nowelizacja ustaw regulujšcych warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, czyli tzw III transza deregulacji, przewiduje częœciowe otwarcie zawodu rzecznika patentowego. Pomysł budzi mieszane uczucia. Obecnie pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, np. w sprawie ochrony wynalazku, rejestracji wzoru użytkowego, znaku towarowego, może być tylko rzecznik patentowy. Aby nim zostać, trzeba odbyć trwajšcš trzy lata aplikację. Za każdy rok uczestnicy płacš ponad 10 tys. zł. Po jej ukończeniu przystępujš do egzaminu – koszt ponad 1 tys. zł. Ministerstwo Sprawiedliwoœci chce, by bez aplikacji oraz egzaminu pracę jako rzecznik patentowy mogli rozpoczšć radcowie prawni i adwokaci. Wystarczy, że majš wiedzę o własnoœci przemysłowej.
989 osób, według Ministerstwa Sprawiedliwoœci, ma obecnie uprawnienia rzecznika Otwarcie zawodu rzecznika podoba się przedstawicielom korporacji adwokatów oraz radców liczšcych w sumie ok. 30 tys. członków. – Radcowie sš dobrze przygotowani do pracy w tym zawodzie – ocenia mec. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Podobnego zdania jest adwokat Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. – Obecne ograniczenia sš sztuczne i niepotrzebne. Adwokat spokojnie mógłby przygotować wniosek o rejestrację znaku towarowego, a nie może – wyjaœnia. Obie korporacje sš zgodne jeszcze w jednym. – Prawników dotyka bezrobocie, zwłaszcza osoby, które niedawno weszły do zawodu. Dla nich będzie to œwietna okazja, by odnaleŸć się na rynku pracy – uważa mecenas Dębowski. Sami rzecznicy patentowi nie sš zachwyceni pomysłem ministerstwa. – Jestem radcš prawnym, ukończyłam także aplikację sędziowskš – mówi Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. – I wiem, że właœciwe i rzetelne przygotowanie do wykonywania trudnego zawodu rzecznika patentowego uzyskałam dopiero na aplikacji rzecznikowskiej. Rzecznik patentowy musi mieć specjalistycznš wiedzę prawnš i odpowiednie przygotowanie techniczne, a tymi radca czy adwokat nie dysponujš. Akceptowalne byłoby odejœcie od podwójnego zdobywania kwalifikacji, nie zaœ od zdobywania ich w ogóle – zwraca uwagę. Według niej zmiana nie poprawi także sytuacji na rynku pracy dla prawników. – Już w tej chwili wiele kancelarii patentowych z trudem wišże koniec z końcem, ponieważ nie ma zleceń. Po wejœciu w życie nowych przepisów będzie jeszcze gorzej – ocenia. I zastanawia się czemu, a raczej komu ma służyć tak pomyœlana deregulacja. etap legislacyjny konsultacje społeczne
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL