Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Biskup interesuje się wykładem na KUL

Biskup Wiesław Mering
Fotorzepa, Roman Bosiacki RB Roman Bosiacki
Ordynariusz włocławski Wiesław Mering wysłał list do rektora KUL z zapytaniem o wykłady gender. Chce zainteresować sprawš cały episkopat, który w weekend spotyka się w Krakowie.
Instytut Polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poinformował kilka tygodni temu, że po wakacjach zamierza otworzyć kierunek: „Teksty kultury i animacja sieci”. Według uczelni program studiów I stopnia – łšczšcy humanistykę z przedmiotami z zakresu innych dziedzin – jest dostosowany do dynamiki i kierunków rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Uczelnia zachęca przyszłych studentów m.in. bogatš ofertš wykładów dodatkowych. Na trzecim roku studenci będš mogli np. wybrać wykład pod nazwš: „Gender: feminizm, queer studies, men’s studies”.
Tytuł wykładu zaniepokoił ordynariusza włocławskiego bp. Wiesława Meringa, który jest w episkopacie Polski przewodniczšcym Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Biskup napisał w tej sprawie list do ks. prof. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL. „Uprzejmie proszę o pilne wyjaœnienie sprawy, a zwłaszcza o odpowiedŸ, czy program został przygotowany we współpracy z oœrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, czyli œrodowiskiem bliskim »Krytyce Politycznej« i skrajnej lewicy” – pisze biskup. I prosi o przesłanie programu wykładu, bo chce temat poruszyć na posiedzeniu episkopatu. – List rzeczywiœcie został wysłany. Ksišdz biskup czeka na odpowiedŸ. Dopóki jej nie dostanie, wstrzymuje się z komentarzami – mówi „Rz” ks. Michał Krygier, kapelan bp. Meringa. Jak dowiedzieliœmy się w biurze prasowym KUL, list jeszcze do Lublina nie dotarł. – Jeœli list dojdzie, ksišdz rektor zapewne odpowie biskupowi – usłyszeliœmy w biurze prasowym uczelni. Zapewniono nas także, że nie ma powodów do niepokoju. – Problematyka gender i powišzane z niš zjawiska kulturowe stanowiš jedynie drobny i poboczny element rozległej struktury programowej, która będzie realizowana podczas studiów – stwierdzajš pracownicy KUL.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL