Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Dębowski: o podziale na adwokatów i radców prawnych

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego naruszać jasny i społecznie zrozumiały podział na adwokatów, uprawnionych do obrony w sprawach karnych, i radców, majšcych prawo pracy na etacie – pyta adwokat Rafał Dębowski.
Nie pretenduję do miana adwokackiej mšdrej głowy. Teoretycznie nie powinienem więc odpowiadać na pytania postawione przez redaktora Tomasza Pietrygę w felietonie pt. Prawnicza wojna bez sensu („Rz" z 13 czerwca 2013 r.) by nie przylgnęła do mnie łatka, sprytnie wklejona w rzeczonym tekœcie. Podejmę jednak rękawicę, gdyż mandat, którym obdarzyli mnie koledzy w wyborach do Naczelnej Rady Adwokackiej, zobowišzuje. Więc na pytanie redaktora: po co bratobójcza walka, odpowiem przekornie: dobre pytanie; też chciałbym to wiedzieć! Zupełnie bowiem nie rozumiem, dlaczego naruszać jasny i społecznie zrozumiały podział na adwokatów uprawnionych do obron karnych i radców majšcych prawo pracy na etacie? Jaki interes społeczny przemawia za tym, by w dobie nadpodaży usług prawnych burzyć utrwalony od lat kompromis zawodów prawniczych? Jako obywatel nie chcę słyszeć o aspiracjach i ambicjach władz któregokolwiek z samorzšdów zawodowych. Proszę o rzeczowš odpowiedŸ na pytanie, jaka jest społeczna potrzeba? I co władza powie pokrzywdzonemu lub społeczeństwu, gdy długi i żmudny proces karny trzeba będzie powtarzać, bo w apelacji się okaże, że radca prawny – obrońca jednak pracował na częœć etatu? Jakš gwarancję ma społeczeństwo, że wyposażeni w kompetencje obrończe radcowie prawni w ogóle będš chcieli przyjmować takie sprawy, ot choćby karne urzędówki?
Dlaczego nie widzę i nie słyszę rzetelnych opinii i wyników badań? Przepraszam! Muszę jednak skorygować: sš takie; ostatnio nawet trafiły do parlamentu, sporzšdzone przez dziekana izby katowickiej adwokata Romana Kusza, wyniki ankiety. Profesjonalnie zbadano w niej, jak sędziowie zapatrujš się na pomysł rozszerzenia uprawnień obrończych. Wyniki sš jednoznaczne i miażdżšce dla pomysłodawców. Popieram więc żšdanie sporzšdzenia niezależnych badań i analiz, zgłoszone w imieniu NRA przez lobbystę, uczciwie i zgodnie z prawem wykonujšcego swój zawód. I protestuję przeciw próbie deprecjonowania jego głosu w debacie publicznej. Bo nie jest żadnym wstydem ani rzeczš niestosownš skorzystanie z usług profesjonalisty. Transparentny lobbing jest po stokroć lepszy dla poprawnoœci procesu legislacyjnego niż najlepsze, ale jednostronne ustalenia gabinetowe. Lobbing, przez postawienie trudnych pytań, zmusza bowiem władzę ustawodawczš do społecznej debaty z udziałem wszystkich stron. W granicach prac legislacyjnych i na rzeczowe argumenty. A nie na ambicje i na skłócenie œrodowiska. Ten, kto mnie zna, ten wie, że jestem przyjacielem radców prawnych. Dosłownie i w przenoœni. Wszak wykonujemy podobne zawody, razem pracujemy, przyjaŸnimy się osobiœcie. Z rozmów z kolegami wiem jednak, że nie wszystkim podoba się pomysł zrównania uprawnień zawodowych. I nie ma w tym nic zdrożnego. Wszak różnice stały się tradycjš naszych zawodów. Nie tylko w kolorze żabotu togi. Będšca podstawš równouprawnienia zasada: my zajmujemy się obronš w sprawach karnych, koledzy mogš pracować na etacie, wpisana jest w istotę celów, dla jakich powołano nasze zawody. Jak słusznie wskazał nasz lobbysta, mecenas Jerzy M. Majewski, adwokacka ustawa ustrojowa wskazuje cele, dla jakich powołano adwokaturę. Jest wœród nich także współdziałanie w ochronie praw i wolnoœci obywatelskich. Wszak to istota funkcji obrończych i to nie teraz, ale od 95 lat pozaborowej wolnej Polski. Nie będę pisał więcej o szczegółach. Nie czas na to i nie miejsce. W imię dobrze pojętego, rzeczywistego prawa do obrony kieruję jednak apel o umiar w wypowiedziach i zarzutach, i o rzeczowš dyskusję! Na argumenty. A parlamentarzystów proszę o przeprowadzenie wnikliwej analizy i debaty opartej na badaniach rzeczywistych społecznych potrzeb i oczekiwań. Tylko i aż o tyle! Autor jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL