Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Polacy chcš referendum ws sześciolatków

Fotorzepa, Robert Gardziński
Według sondażu zrealizowanego przez CBOS aż 70 proc. społeczeństwa jest za plebiscytem w tej sprawie.
Przeciwko referendum było 23 proc. ankietowanych, a 7 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy 6 a 12 czerwca.  W minionš œrodę fundacja Rzecznik Praw Rodziców złożyła w Sejmie blisko 1 mln podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum dotyczšcym edukacji. Podstawowe pytanie tego plebiscytu dotyczy reformy obniżajšcej wiek szkolny. Społeczeństwo miałoby odpowiedzieć czy jest za zniesieniem tego obowišzku dla szeœciolatków. Zgodnie z ostatnimi propozycjami rzšdu od wrzeœnia 2014 r. do I klas majš pójœć obowišzkowo szeœciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. W referendum padajš także cztery inne pytania: o zniesienie obowišzkowej zerówki dla pięciolatków, o przywrócenie starych podstaw programowych w liceach ogólnokształcšcych, o powrót do modelu szkolnictwa składajšcego się z oœmioletniej szkoły podstawowej i czteroletnich szkół œrednich, o wprowadzenie ustawowych rozwišzań, które powstrzymałyby likwidację publicznych szkół i przedszkoli. Z badania „Eksperyment – szeœciolatki w szkole w ocenie rodziców i nauczycieli", przeprowadzonego przez Pedagogium Wyższš Szkołę Nauk Społecznych, do wyników którego dotarła "Rz", wynika że co drugi rodzic, który posłał szeœcioletnie dziecko do szkoły, dziœ by tego nie zrobił. Co trzeci  zauważył u swojego dziecka „liczne problemy adaptacyjne" wynikajšce z wejœcia do szkolnej rzeczywistoœci – częœciej ten problem występuje w większych miastach. Problemy przeważnie dotyczyły relacji rówieœniczych wynikajšcych z różnicy wieku. Co siódmy rodzic przyznał, że jego dziecko płacze bšdŸ przeżywa nasilony lęk w zwišzku z koniecznoœciš wyjœcia do szkoły.
Szeœciolatki pójdš do szkoły. „Rzšd skompromituje tę reformę"
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL