Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Środa: Uczelnie produkujš buble

Magdalena œroda ostro skrytykowała sektor prywatnego szkolnictwa wyższego
Temat edukacji został poruszony podczas trwajšcego dziœ Kongresu Kobiet, w trakcie panelu pod tytułem "Edukacja a rynki pracy". Magdalena Œroda, reprezentujšca Kongres Kobiet oraz Uniwersytet Warszawski, przyznała, że przez wiele lat była orędowniczkš kształcenia uniwersyteckiego, jednak od jakiegoœ czasu coraz bardziej docenia szkolnictwo zawodowe. - Uniwersytet, od czasów Abelarda, był instytucjš kształcšcš duchowoœć, nie dawał wšskiej specjalizacji ani kompetencji, które powodujš popadanie w rutynę, otwierał horyzonty. Jednak od jakiegoœ czasu - tym momentem była zmiana systemu egzaminów - jest coraz gorzej, jeœli chodzi o poziom studentów. Ludzie przychodzš z dużš iloœciš niepotrzebnej wiedzy, a jeœli uczš się jš selekcjonować, to wyłšcznie pod kštem testów - mówiła. Zauważyła, że większoœć studentów nie wie, co chce robić w przyszłoœci, idzie na studia, by się tego dowiedzieć, nie wybiera kierunku pod kštem przyszłego zawodu. Podkreœliła, że w Polsce wcišż wierzymy w wartoœć studiowania dla samego studiowania, co rozbudza nasze aspiracje zawodowe, tymczasem jest coraz więcej prywatnych uczelni, które produkujš buble i coraz częœciej młodzi ludzie muszš wyjeżdżać z kraju w poszukiwaniu pracy, niekoniecznie zgodnej z wykształceniem.
- U nas profesor, choćby z najmniej użytecznej dziedziny, sfrustrowany niskimi zarobkami, jest bardziej ceniony niż ktoœ z niższym wykształceniem, ale użytecznym zawodem. Był kiedyœ taki obrazek przedstawiajšcy profesora z pustym kalendarzem i hydraulika, który nie ma gdzie wcisnšć kolejnego zamówienia. I obaj sobie zazdroszczš. Pora chyba zaczšć zazdroœcić hydraulikom i trochš przestawić edukację zawodowš - przekonywała Œroda.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL