Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Sześciolatki obce w szkole

Fotorzepa, Krz Krzysztof Łokaj
Co drugi rodzic, który posłał szeœcioletnie dziecko do szkoły, dziœ by tego nie zrobił. Rzšd z reformy nie rezygnuje.
To, że połowa rodziców jest zawiedziona, wynika z pilotażowego badania „Eksperyment – szeœciolatki w szkole w ocenie rodziców i nauczycieli", przeprowadzonego przez Pedagogium Wyższš Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. „Rz" dotarła do wyników badania. Jego celem było zebranie opinii rodziców i nauczycieli o gotowoœci szeœcioletnich dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Wnioski? 57,6 proc. rodziców z mniejszych miejscowoœci (poniżej 50 tys. mieszkańców) nie posłałoby powtórnie dziecka do szkoły, w większych oœrodkach – ok. 47 proc. rodziców. Dlaczego? Co trzeci rodzic zauważył u swojego dziecka „liczne problemy adaptacyjne" wynikajšce z wejœcia do szkolnej rzeczywistoœci – częœciej ten problem występuje w większych miastach. Problemy przeważnie dotyczyły relacji rówieœniczych wynikajšcych z różnicy wieku. Co siódmy rodzic przyznał, że jego dziecko płacze bšdŸ przeżywa nasilony lęk w zwišzku z koniecznoœciš wyjœcia do szkoły.
Obserwacje te potwierdzali nauczyciele, wskazujšc, że „szeœciolatki sš mało odporne emocjonalnie, a ich tempo pracy jest bardzo wolne, co nie służy utrzymaniu cišgłoœci lekcji". Badanie przynosi jeszcze jeden wniosek na temat reformy. Otóż prawie jedna czwarta rodziców przyznała, że zdecydowała się posłać dziecko wczeœniej do szkoły na skutek rzšdowej kampanii, która przekonywała o dobrym przygotowaniu szkół do pracy z 6-latkami. Dziœ sš rozczarowani stopniem spełnienia tych obietnic. Połowa rodziców narzeka na szkolnš infrastrukturę, jedna trzecia na jakoœć pracy pedagogów. Prof. Beata Maria Nowak z Pedagogium przyznaje w rozmowie z „Rz", że przeprowadziła badania, bo do tej pory żadna publiczna instytucja nie zebrała i nie skonfrontowała opinii rodziców i nauczycieli o reformie. – Dziwi biernoœć MEN, przede wszystkim dlatego, że reforma dotyczy małych dzieci – mówi prof. Nowak. – W dodatku wszystkie rozwišzania systemowe w oœwiacie powinny być poprzedzone rzetelnymi badaniami empirycznymi rodziny i szkoły – dodaje. Zaznacza, że choć badanie miało charakter pilotażowy (wyniki nie pozwalajš na generalizację), władze oœwiatowe powinny wzišć je pod uwagę. Z 540 ankiet rozesłanych do szkół nie wróciły wszystkie, bo niektórzy dyrektorzy nie zgodzili się na ich wypełnienie. Rzšd przyjšł projekt ustawy, który zakłada, że we wrzeœniu 2014 r. do szkół pójdš siedmiolatki oraz szeœciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r., w następnym zaœ roku – dzieci urodzone po czerwcu 2008 r. oraz cały rocznik 2009 r. Zwišzane z tym „lęki i obawy" próbował na konferencji prasowej rozwiać Donald Tusk wraz z szefowš MEN Krystynš Szumilas, która tłumaczyła, że proponowane rozwišzania to „efekt rozmów z rodzicami". Zapowiedziała, że w klasach nie będzie się uczyło więcej niż 25 dzieci. Rzšdowe decyzje o dzień poprzedziły złożenie do Sejmu wniosku o referendum. Podpisało go prawie 900 tys. obywateli, którzy domagajš się ogólnonarodowego głosowania w sprawie reformy szkolnej. Szeœciolatki pójdš do szkoły. „Rzšd skompromituje tę reformę"
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL