Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Spór wokół badania transseksualistów

Transeksualna kobieta, bioršca udział w demonstracji w Paryżu (fot. Kenji-Baptiste OIKAWA)
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Rzecznik praw obywatelskich chce zbadać problemy transseksualistów w szkołach oraz gejów w kontaktach z lekarzami. Budzi to mieszane uczucia nawet w klubie PO, któremu rzecznik zawdzięcza wybór na stanowisko.
Biuro prof. Ireny Lipowicz chce przeznaczyć na badania 140 tys. zł. W maju rozpisało przetargi, które majš wyłonić oœrodki badawcze. Nie zgłosił się żaden wykonawca, ale biuro chce je ogłosić ponownie. Badania majš zostać zrealizowane metodami ankietowymi. Na pytania dotyczšce transseksualnych dzieci majš odpowiadać m.in. dyrektorzy szkół. Z kolei w badaniu dotyczšcym dyskryminacji w służbie zdrowia ze względu na orientację seksualnš przewidziano wywiady z homo- i biseksualnymi pacjentami oraz lekarzami. Po co rzecznikowi takie badania? – Jednym z podstawowych problemów zwišzanych z dyskryminacjš pozostaje zjawisko „underreportingu", czyli małej liczby skarg w porównaniu do rzeczywistej skali dyskryminacji. Jednym z narzędzi jest prowadzenie niezależnych badań – tłumaczy biuro rzecznika.
Decyzję chwali Lalka Podobińska, prezeska Fundacji Trans-Fuzja zajmujšcej się problemami transseksualistów. – Wiele młodych osób, przykładowo trzynasto- i czternastolatków, zgłasza się do nas i mówi, że chce popełnić samobójstwo, bo nie wyobraża sobie życia w płci innej niż odczuwana. Ważne, by wychowawcy znali ten temat. W tym wieku można np. podjšć działania, które opóŸniš dojrzewanie płciowe – mówi. Jednak inny stosunek do badań Ireny Lipowicz majš politycy. Podzielona jest nawet Platforma, która rekomendowała jej wybór. – Rozumiem intencje pani rzecznik i nie widzę w nich nic zdrożnego – mówi rzecznik klubu PO Paweł Olszewski. Inny z posłów Platformy Jacek Tomczak posšdza jednak Irenę Lipowicz o kierowanie się wymogami poprawnoœci politycznej. – W swojej praktyce samorzšdowej nie słyszałem, by szkoły istotnie zmagały się z problemami młodzieży transseksualnej. Przetargi majš na celu głównie przypodobanie się œrodowiskom lewicowym – dodaje. Przypomina, że na tle prawa do decydowania o swojej płci coraz częœciej dochodzi do œwiatopoglšdowych sporów. Szczególnie, gdy  problem dotyczy dzieci. Niedawno przez USA przetoczyła się debata na temat, z jakiej toalety ma korzystać szeœcioletnie dziecko, które urodziło się chłopcem, a czuje się dziewczynkš. Prof. Lipowicz już w 2011 roku wystšpiła do ministra sprawiedliwoœci, sugerujšc ułatwienie procedury korekty  płci. Również najnowsze badania majš posłużyć do sformułowania rekomendacji dla rzšdu. Biuro  RPO nie po raz pierwszy bada też dyskryminację gejów w służbie zdrowia. Z badania z ubiegłego roku wynikło, że sš narażeni na „mikroagresję". Poseł Tomczak tłumaczy, że również dla tego badania nie ma większego uzasadnienia. W odpowiedzi na pytania z „Rz" biuro RPO pisze jednak, że w równym stopniu bada dyskryminację ze względu na inne przesłanki. W tym roku ma m.in. zlecić badania dotyczšce osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL