Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

NRA proponuje oddzielne rozporzšdzenia za koszty adwokackie z urzędu i z wyboru

NRA proponuje oddzielne rozporzšdzenia za koszty adwokackie z urzędu i z wyboru
www.sxc.hu
Naczelna Rada Adwokacka pracuje nad projektem legislacyjnym majšcym na celu zmianę przepisów dotyczšcych kosztów adwokackich.
Propozycjš jest rozdzielenie na dwa dokumenty rozporzšdzenia w sprawie opłat za czynnoœci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu – za sprawy przyznawane z urzędu i prowadzone z wyboru. Jak podkreœla adwokatura, ze względu na powszechnie znany fakt, że w budżecie państwa nie ma œrodków finansowych na podwyżki dotyczšce taksy adwokackiej za sprawy z urzędu, rozsšdnym kompromisem wydaje się pozostawienie taksy za „urzędówki" bez zmian. Jednak adwokaci proponujš zmianę modelu, polegajšcš na wprowadzeniu przepisu, który zobowišzywałby klienta do częœciowego partycypowania w kosztach adwokackich. Z kolei stawki za sprawy z wyboru miałby ulec urynkowieniu. Byłyby to dwa oddzielne rozporzšdzenia. Prezydium NRA upoważniło adw. Rafała Dębowskiego, przewodniczšcego Komisji Komunikacji Społecznej przy NRA, do opracowania projektów legislacyjnych w tej sprawie. Jak czytamy na stronie adwokatury, prace sš na ukończeniu.
ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL