Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Kraków, Łodź/ Marsze w 65. rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego

ROL
Ulicami Krakowa i Łodzi przeszły marsze dla uczczenia 65. rocznicy œmierci rtm. Witolda Pileckiego
Uczestnicy marszu w Krakowie wyruszyli po mszy w Bazylice Mariackiej i przeszli do Parku im. dr. Henryka Jordana, gdzie znajduje się popiersie rotmistrza. Nieœli biało-czerwone choršgiewki, transparenty i portrety Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystoœci patriotycznej odczytano list córki rotmistrza Zofii Pileckiej-Optułowicz, która podziękowała w nim organizatorom i uczestnikom uroczystoœci w Krakowie. "Ojciec mój swoim życiem był przykładem patriotyzmu i bohaterstwa i ma służyć nie tylko młodzieży polskiej, ale wszystkim Polakom jako wzór pięknego życia" - napisała w liœcie córka rotmistrza. Prezentujšcy podczas uroczystoœci sylwetkę rtm. Witolda Pileckiego gen. dyw. Jerzy Biziewski, dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego, stwierdził, iż liczna obecnoœć na uroczystoœci zarówno kombatantów, jak i młodzieży "œwiadczy o wspólnocie i zrozumieniu wspólnych ideałów".
Z kolei dyrektor krakowskiego IPN Marek Lasota podkreœlił, że dla rtm. Pileckiego dobro osobiste było uzależnione od tego, czy będzie żył z rodzinš w niepodległym kraju i czy będš członkami suwerennego narodu. Wyraził nadzieję, że już niedługo w wyniku poszukiwań IPN zidentyfikowane zostanš szczštki Witolda Pileckiego i odbędzie się jego uroczysty pogrzeb. Podczas uroczystoœci odczytany został apel pamięci i oddana salwa honorowa. Pod pomnikami rtm. Pileckiego i innych Żołnierzy Wyklętych złożono wieńce i kwiaty. Organizatorami obchodów 65. rocznicy œmierci rtm. Witolda Pileckiego w Krakowie byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej, Towarzystwo Parku im. Henryka Jordana oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Również ulicami Łodzi przeszedł marsz upamiętniajšcy rtm. Witolda Pileckiego. Marsz ruszył sprzed koœcioła Podwyższenia Œwiętego Krzyża, gdzie wczeœniej odprawiona została msza œwięta w intencji Ojczyzny i za duszę rotmistrza. Jego uczestnicy, głównie młodzi ludzie, w tym kibice łódzkich klubów piłkarskich, przeszli przez centrum miasta pod Pomnik Ofiar Komunizmu w al. Anstadta. Młodzi ludzie nieœli biało-czerwone flagi i transparenty "Marsz Rotmistrza Pileckiego" i "Pamiętamy o Rotmistrzu"; skandowali m.in. "Czeœć i chwała Pileckiemu", "Wielki naród, wielcy ludzie", "Biało-czerwone to barwy niezwyciężone" czy "Patriotyzm to nie obciach". Pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu złożono wišzanki kwiatów. Witold Pilecki urodził się w 1901 roku w Rosji, dokšd władze carskie zesłały jego rodzinę za udział w powstaniu styczniowym. Po powrocie do Polski w latach 1918-1920 służył w wojsku. Walczył z bolszewikami, m.in. w Bitwie warszawskiej. Po wybuchu II wojny œwiatowej wzišł udział w kampanii wrzeœniowej. Tuż po klęsce współtworzył konspirację. W listopadzie 1939 roku był jednym z organizatorów Tajnej Armii Polskiej, która weszła póŸniej w skład Zwišzku Walki Zbrojnej. W 1940 roku, gdy Niemcy utworzyli obóz Auschwitz, zaproponował dowództwu, że dobrowolnie przedostanie się do niego, by zbierać informacje oraz utworzyć ruch oporu. Specjalnie dał się zatrzymać podczas łapanki. Jako Tadeusz Serafiński został deportowany do obozu we wrzeœniu 1940 roku. Utworzył tam Zwišzek Organizacji Wojskowej, którego członkami byli m.in. Bronisław Czech, Xawery Dunikowski i Stanisław Dubois. Pilecki opracowywał pierwsze raporty o ludobójstwie w Auschwitz, które trafiały na Zachód. W kwietniu 1943 roku uciekł z obozu. Po ucieczce sporzšdził raport dla Komendy Głównej AK, w którym alarmował o zbrodniach w Auschwitz na Polakach, Cyganach i masowej zagładzie Żydów, piszšc na temat obozowych krematoriów z komorami gazowymi w Auschwitz II-Birkenau. Był jednym z dowódców Kedywu AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Trafił do niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu wstšpił do 2. Korpusu Polskiego. Na osobisty rozkaz gen. Władysława Andersa przedostał się do Polski, by prowadzić działalnoœć wywiadowczš dla 2. Korpusu. Nie zareagował na rozkaz ucieczki z Polski wydany przez Andersa. Po wojnie napisał obszerniejszš wersję raportu dotyczšcego Auschwitz. W maju 1947 roku rtm. Pilecki został aresztowany przez UB. Był torturowany i został oskarżony m.in. o działalnoœć wywiadowczš na rzecz rzšdu emigracyjnego. W procesie tzw. Grupy Witolda skazano go na œmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Miejsce pochówku jest nieznane. W 1990 roku wyrok na rotmistrza Pileckiego został unieważniony, w 1995 Witold Pilecki został poœmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 roku, podczas obchodów 62. rocznicy Powstania Warszawskiego, prezydent Lech Kaczyński przyznał Witoldowi Pileckiemu poœmiertnie Order Orła Białego.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL