W sądzie i urzędzie

Będzie abolicja na abonament RTV dla emerytów i niepełnosprawnych

www.sxc.hu
Będzie abolicja dla emerytów i niepełnosprawnych, których skarbówka ściga za zaległy abonament. Projekt w tej sprawie przygotowali senatorowie.
Lista zwolnień z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego jest długa, a znajdują się na niej m.in. niepełnosprawni oraz seniorzy mający więcej niż 75 lat. – Mimo to skarbówka ściąga z rent i emerytur tych osób zaległy abonament za ostatnie pięć lat. Jest to kwota 1400 zł – mówi Grzegorz Bierecki, senator. Według niego skala zjawiska jest duża. Chodzi o ok. 800 tys. osób. – Chcemy pomóc tym ludziom i wprowadzić dla nich abolicję. Projekt w tej sprawie wpłynął właśnie do Senatu.

Oślepłeś, poinformuj

Art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o opłacie abonamentowej zwalnia wspomniane osoby z opłaty abonamentowej. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą się na pocztę i złożą oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia i przedstawią dokumenty potwierdzające uprawnienie. Dodatkowo daje on 14 dni na powiadomienie poczty o wszelkich zmianach faktycznych i prawnych mających wpływ na to zwolnienie.
– Uprawnieni na ogół nie wiedzą o tych warunkach – tłumaczy senator Bierecki. –Trudno też wymagać od osoby, która straciła wzrok, by szła na pocztę wypełnić druczek. To przecież nieludzkie.

Abolicja dla rencistów

Senatorowie proponują znieść obowiązek informowania poczty o fakcie, że zaistniała okoliczność uprawniająca do zwolnienia z regulowania abonamentu. Ich zdaniem wymóg ten jest pozbawiony sensu, zawsze bowiem urzędnik skarbowy może sam zajrzeć do bazy PESEL albo ZUS, by uzyskać informację, że dana osoba nabyła uprawnienia do zwolnienia. 2,8 mln gospodarstw domowych nie zapłaciło w 2012 r. abonamentu radiowo-telewizyjnego Projekt wprowadza ponadto abolicję dla osób zwolnionych z abonamentu na podstawie art. 4, które nie złożyły na poczcie oświadczenia, że spełniają zawarte w nim warunki. Zgodnie z senacką propozycją wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przed wejściem w życie tych przepisów zostaną umorzone, a pieniądze już ściągnięte oddane. Propozycje senackie podobają się Michałowi Chylakowi z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Termin 14-dniowy na złożenie takiego oświadczenia nie jest potrzebny – uważa. Przede wszystkim powinno informować się te osoby o możliwości zwolnienia.

Wystarczy rejestracja

Abonament należy płacić po zarejestrowaniu swoich odbiorników radiowych lub telewizyjnych na poczcie. – Poczta Polska nie ma obowiązku dodatkowego informowania abonentów o ich saldzie, jednak czyni to, by dać pełną wiedzę zainteresowanym na ten temat. Sukcesywnie wysyłane są informacje do abonentów. Gdy opłaty nie wpływają, abonent otrzymuje zawiadomienie o saldzie, by zmobilizował się do uiszczania opłat. Kolejnym krokiem może być upomnienie. W ostateczności sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który zajmuje się egzekucją zobowiązania – tłumaczy Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. ? Dochodzenie należności przez Pocztę Polską w trybie egzekucji administracyjnej umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. (sygn. akt K 24/08). Zgodnie z art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu można skierować do Biura KRRiT.
Źródło: Rzeczpospolita
UKRYJ KOMENTARZE KOMENTARZE RP.PL KOMENTARZE FACEBOOK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL