Sędziowie i sądy

Wyższa poprzeczka ?w e-sądzie: proces z PESEL

www.sxc.hu
W piątek parlament kończy prace nad nowelą, która ma ograniczyć pomyłki w sprawach cywilnych, w szczególności przed e-sądem.
Ten kompromis wprowadzają senackie poprawki, nad którymi dzisiaj będzie głosował Sejm, i które (poza jedną) poparła sejmowa Komisja ds. Kodyfikacji. Z ich uchwaleniem, jak powiedział „Rz" Borys Budka, poseł sprawozdawca (PO), nie powinno być problemów.

Zasadnicza zmiana wobec pierwotnej wersji nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego polega na ograniczeniu nowego rygoru: numery PESEL stron sporu ma ją być zamieszczane w pozwie (czy wniosku) tylko w postępowaniu elektronicznym.

Przedstawienie PESEL ma zapobiegać pomyłkom co do osoby dłużnika przy egzekucji długu, gdy np. w miejscowości jest kilku Józefów Kowalskich. Takich pomyłek było ostatnio więcej (o czym pisaliśmy w „Rz"), w dużym stopniu ze względu na masowość e-postępowania upominawczego (ok. półtora miliona spraw rocznie). W tym trybie, przypomnijmy, roszczenia wykazywane są fakturami np. za usługi telefoniczne, a nakaz zapłaty zapada na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Do pomyłek bądź nadużyć dochodzi zwykle wtedy, gdy powód wskaże nieaktualny bądź mylny adres pozwanego, który o sprawie i nakazie dowiaduje się dopiero od komornika, nieraz po zajęciu wynagrodzenia czy rachunku bankowego. Nie wiedząc o sprawie, nie może też skorzystać z przedawnienia, a część tych spraw to stare roszczenia dochodzone przez firmy windykacyjne.
Senat uznał jednak, że w niektórych przypadkach obowiązek przedstawienia PESEL pozwanego mogłoby ograniczać prawo do sądu, o ile bowiem wszczynający sprawę zna swoje dane, tak samo adwokat dane klienta, o tyle podanie danych o przeciwniku (pozwanym) może rodzić trudności. Wyrok z PESEL dłużnika ma wyeliminować pomyłki komorników
Dane PESEL nie figurują w powszechnie dostępnych zbiorach, co więcej, ich uzyskanie uzależnione jest od wykazania interesu prawnego, a spór administracyjny o dostęp zabiera wiele czasu. Z tego powodu groziłoby nieraz przedawnienie. Dlatego PESEL pozwanego ma być wskazywany obowiązkowo tylko w e-postępowaniu. Ustalenie PESEL pozwanego w zwykłych sprawach, jeśli nie zrobi tego powód, należeć będzie do sądu. – Sąd nie powinien mieć z tym problemu – mówi adwokat Rafał Dębowski, bo będzie miał dostęp do systemu PESEL, poza tym pozwany musi się stawić na sprawie i wtedy zapyta go o PESEL. Potem z tej informacji skorzysta komornik. Gdyby mimo to doszło do pomyłki, nowela przewiduje, że komornik będzie zobowiązany zawiesić egzekucję, jeśli dłużnik wykaże, że nakaz został doręczony pod niewłaściwy adres, co uniemożliwiło mu odwołanie się. Wreszcie w elektronicznym postępowaniu mają być dochodzone tylko roszczenia niestarsze niż trzyletnie. Według obliczeń Ministerstwa Sprawiedliwości taka zmiana wyłączy spod kompetencji e-sądu 17 proc. spraw. Nowela ma wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia. Etap legislacyjny: do podpisu prezydenta
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL