Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wyższa poprzeczka ?w e-sšdzie: proces z PESEL

www.sxc.hu
W pištek parlament kończy prace nad nowelš, która ma ograniczyć pomyłki w sprawach cywilnych, w szczególnoœci przed e-sšdem.
Ten kompromis wprowadzajš senackie poprawki, nad którymi dzisiaj będzie głosował Sejm, i które (poza jednš) poparła sejmowa Komisja ds. Kodyfikacji. Z ich uchwaleniem, jak powiedział „Rz" Borys Budka, poseł sprawozdawca (PO), nie powinno być problemów.

Zasadnicza zmiana wobec pierwotnej wersji nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego polega na ograniczeniu nowego rygoru: numery PESEL stron sporu ma jš być zamieszczane w pozwie (czy wniosku) tylko w postępowaniu elektronicznym.

Przedstawienie PESEL ma zapobiegać pomyłkom co do osoby dłużnika przy egzekucji długu, gdy np. w miejscowoœci jest kilku Józefów Kowalskich. Takich pomyłek było ostatnio więcej (o czym pisaliœmy w „Rz"), w dużym stopniu ze względu na masowoœć e-postępowania upominawczego (ok. półtora miliona spraw rocznie). W tym trybie, przypomnijmy, roszczenia wykazywane sš fakturami np. za usługi telefoniczne, a nakaz zapłaty zapada na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Do pomyłek bšdŸ nadużyć dochodzi zwykle wtedy, gdy powód wskaże nieaktualny bšdŸ mylny adres pozwanego, który o sprawie i nakazie dowiaduje się dopiero od komornika, nieraz po zajęciu wynagrodzenia czy rachunku bankowego. Nie wiedzšc o sprawie, nie może też skorzystać z przedawnienia, a częœć tych spraw to stare roszczenia dochodzone przez firmy windykacyjne. Senat uznał jednak, że w niektórych przypadkach obowišzek przedstawienia PESEL pozwanego mogłoby ograniczać prawo do sšdu, o ile bowiem wszczynajšcy sprawę zna swoje dane, tak samo adwokat dane klienta, o tyle podanie danych o przeciwniku (pozwanym) może rodzić trudnoœci. Wyrok z PESEL dłużnika ma wyeliminować pomyłki komorników
Dane PESEL nie figurujš w powszechnie dostępnych zbiorach, co więcej, ich uzyskanie uzależnione jest od wykazania interesu prawnego, a spór administracyjny o dostęp zabiera wiele czasu. Z tego powodu groziłoby nieraz przedawnienie. Dlatego PESEL pozwanego ma być wskazywany obowišzkowo tylko w e-postępowaniu. Ustalenie PESEL pozwanego w zwykłych sprawach, jeœli nie zrobi tego powód, należeć będzie do sšdu. – Sšd nie powinien mieć z tym problemu – mówi adwokat Rafał Dębowski, bo będzie miał dostęp do systemu PESEL, poza tym pozwany musi się stawić na sprawie i wtedy zapyta go o PESEL. Potem z tej informacji skorzysta komornik. Gdyby mimo to doszło do pomyłki, nowela przewiduje, że komornik będzie zobowišzany zawiesić egzekucję, jeœli dłużnik wykaże, że nakaz został doręczony pod niewłaœciwy adres, co uniemożliwiło mu odwołanie się. Wreszcie w elektronicznym postępowaniu majš być dochodzone tylko roszczenia niestarsze niż trzyletnie. Według obliczeń Ministerstwa Sprawiedliwoœci taka zmiana wyłšczy spod kompetencji e-sšdu 17 proc. spraw. Nowela ma wejœć w życie po miesišcu od ogłoszenia. Etap legislacyjny: do podpisu prezydenta
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL