Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Podręczniki z przekupstwem w tle

Rzeczpospolita, Michał Walczak Michał Walczak
Szef wydawców podręczników szkolnych podaje się do dymisji i przyznaje: działaliœmy wbrew prawu
Piotr Marciuszuk, szef Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Ksišżki, kilka dni temu podał się do dymisji – wynika z informacji, do których dotarła „Rz". Sprawa ma zwišzek z wielokrotnie opisywanym przez nas procederem, który polegał na tym, że wydawcy wręczali dyrektorom szkół prezenty. Ci w zamian za to decydowali o wyborze ich podręczników, które potem były wykorzystywane w szkole. Działania te sš niezgodne z prawem oœwiatowym. Dziœ o tym, jak działajš wydawcy, ma dyskutować Sejmowa Komisja Edukacji. Z ramienia wydawców miał się na niej pojawić Piotr Marciuszuk. Z naszych informacji wynika, że 30 kwietnia doszło do spotkania przedstawicieli wydawnictw z agencjš public relations Art-Media, która dostała zadanie opracować strategię obronnš na posiedzenie komisji. Gdy jej założenia trafiły do Marciuszuka, ten stwierdził, że nie jest w stanie publicznie ich przedstawić, bo „krzyczšco mijajš się one z prawdš", i złożył rezygnację. „Rz" dotarła zarówno do strategii przygotowanej na posiedzenie sejmowe, jak i odpowiedzi Marciszuka. Wynika z niej, że wydawcy chcš przekonywać posłów o braku dowodów na to, że nauczyciele nie mieli wpływu na wybór podręczników w szkołach, które na mocy umów otrzymywały sprzęt. Przekonujš, że zgodnie z ustawš o systemie oœwiaty o wyborze podręcznika decyduje nauczyciel, a nie dyrektor szkoły. Tak tę propozycję zrecenzował Marciuszuk: „Ten punkt jest obrazš dla nas wszystkich, którzy sš na rynku ponad 20 lat. Umowy w sposób jednoznaczny eliminowały innych wydawców (podpisywali je dyrektorzy szkół i narzucali wybór nauczycielom wbrew ustawie o systemie oœwiaty i Karcie nauczyciela) i sš dowodem nieuczciwej konkurencji".
Drugi argument miał przekonywać, że nie ma dowodów na to, że dyrektorzy szkół, podpisujšc kontrowersyjne umowy, wybierali gorsze podręczniki, bo skoro zostały one dopuszczone do użytku przez resort edukacji, to jest to gwarantem ich jakoœci. OdpowiedŸ Marciuszuka: „Ten punkt jest niesamowitym łamańcem umysłowym (...), wynika z niego, że wszystkie podręczniki sš równe, a podręczniki przekupujšcych szkoły wydawców sš równiejsze". Wydawcy ksišżek sugerujš, że to MEN nakazywał im nieetyczne zachowania Inna z propozycji ma przekonywać posłów, że wydawcy wręczali dyrektorom prezenty w postaci sprzętu elektronicznego, bo resort edukacji nakazywał szkołom korzystanie z technologii informacyjnych. Ponownie Marciszuk: „Ten argument oznacza, że MEN sugerował zachowania nieetyczne – trudno to raczej komentować". Szef SWE przyznał się, że zgadza się tylko z jednym punktem, który pojawił się w propozycjach agencji Art-Media, że wydawcy dawno dostrzegli, że umowy budzš wštpliwoœci natury etycznej.  „Trudno, abym w takiej sytuacji szedł na posiedzenie komisji, reprezentujšc państwa stanowisko. Trudno też, abym pełnił nadal funkcję przewodniczšcego SWE PIK – z tych samych powodów. Składam więc rezygnację na ręce prezesa PIK" – napisał Marciszuk. Sprawš kontrowersyjnych działań wydawców podręczników zajęła się fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska bez Korupcji, która zebrała ponad tysišc umów, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół w zamian za okreœlone „prezenty" zobowišzywali się do korzystania z produktów okreœlonego wydawcy. Wœród tych wydawców jest firma pracujšca przy rzšdowym programie e-podręcznik. Wielu kuratorów oœwiaty prowadzi obecnie kontrole w sprawie łamania ustawy o systemie oœwiaty. Tematem interesujš się także œledczy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL