Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Przybywa menedżerów do zadań specjalnych

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Interim Management to pomysł na przerwę w pracy i znużenie korporacjš.
Większoœć menedżerów do tej pracy trafia trochę z przypadku, gdy majš dłuższš przerwę w stałym zatrudnieniu. Zasilajš wtedy szeregi interimów, czyli menedżerów do wynajęcia, okreœlanych często jako eksperci do zadań specjalnych. Firmy szukajš ich usług w sytuacji,  gdy nie chcš albo nie mogš wykorzystać szefa na etacie. Monika Buchajska-Wróbel, wiceprezes działajšcego od pięciu lat Stowarzyszenia Interim Menedżerów(SIM)  i szefowa firmy doradztwa personalnego Inwenta,twierdzi, że z roku na rok   czasowych  projektów  przybywa. – W minionym roku ich liczba wzrosła trzykrotnie w porównaniu z 2011– ocenia.  I dodaje, że projekty interimowe akceptuje  obecnie dwóch na trzech menedżerów rozważajšcych zmiany w swojej karierze zawodowej. Również dlatego, że taka praca   zapewnia atrakcyjne zarobki – œrednio dwa  razy wyższe niż  na etacie. Zalet jest więcej.

Adrenalina i pienišdze

– Realizuje się ciekawe projekty za wyższe stawki. Nie ma uwikłania w korporacyjnš politykę, a za to jest większa  swoboda zarzšdzania własnym życiem – wylicza Tomasz Plasa, który pracuje zwykle przez osiem miesięcy w roku. Działa tak już od ponad 10 lat,  specjalizujšc się w restrukturyzacji  firm produkcyjnych. Jest członkiem SIM, tak jak Małgorzata Balcerzak, która od czterech lat realizuje projekty interim w dziedzinie HR. W tym czasie nieraz dostawała  ofertę zatrudnienia na etacie,  jednak po latach pracy na stanowiskach menedżerskich w korporacjach ceni sobie niezależnoœć.
Jej zdaniem projekty interim to ciekawa forma sprzedawania swego doœwiadczenia i wiedzy – bez korporacyjnych zobowišzań, z większš swobodš wykonywania pracy. – Występuję jako równorzędny partner szefów firmy i nie jestem uwikłana w relacje pracownik-pracodawca. Wykonuję konkretne zadanie, które ma przynieœć konkretny wynik, co na koniec daje dużš  satysfakcję i premię za sukces – mówi Małgorzata Balcerzak.

Zadania specjalne

Jak ocenia Roman Wendt,  wiceprezes SIM, który od oœmiu lat realizuje projekty restrukturyzacyjne, w Polsce działa już ponad 300 specjalistów od zarzšdzania czasowego.  Zwykle podpisujš 6–9- miesięczny kontrakt, choć zdarzajš się także miesięczne i dwuletnie projekty. Niekiedy interim zastępuje menedżera, który jest na dłuższym zwolnieniu czy urlopie. Tak często jest w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie IM  ma długš tradycję. Jednak w Polsce,  proste zastępstwa etatowego szefa sš dwukrotnie mniej popularne. W oœmiu na dziesięć przypadków interim menedżer jest wynajmowany po to, by  rozwišzać konkretne problemy firmy dotyczšce np. restrukturyzacji czy fuzji  przedsiębiorstw. To niejedyna różnica. Tomasz Plasa zwraca uwagę, że polscy interim menedżerowie sš zwykle młodsi niż ich koledzy na Zachodzie. O ile u nas dominujš czterdziestolatki, to tam na takš pracę decydujš się często ludzie 50+, niedługo przed emeryturš, finansowo niezależni, którzy po latach kariery menedżerskiej na etacie szukajš nowych wyzwań i większej niezależnoœci, np. zajęcia na kilka miesięcy w roku.

Praca z polecenia

Jednak warunki wejœcia do zawodu interim menedżera sš podobne. Zdaniem Tomasza Plasy niezbędne sš bogate doœwiadczenie zawodowe, niezależnoœć finansowa, duża mobilnoœć (projekty wišżš się  czasem z pracš  w innym mieœcie czy kraju) oraz duża sieć kontaktów biznesowych. Te sš niezbędne do zdobywania kolejnych projektów. Bo choć przybywa firm, które rekrutujš interim menedżerów, spora częœć zleceń jest z polecenia. Stšd umiejętnoœć budowania swego wizerunku eksperta   jest tak ważna dla kariery interima, która ma też cienie. – To nie jest praca dla osób na dorobku, które muszš mieć stały dochód. Firma nie płaci tu ZUS ani odpraw – zaznacza Małgorzata Balcerzak i dodaje, że wyższe zarobki oznaczajš też większš odpowiedzialnoœć. W przeciwieństwie do konsultantów interim menedżer sam wprowadza w życie swoje pomysły i odpowiada za ich efekt.  Musi więc być samodzielny, przedsiębiorczy i zorientowany na cel, umieć   szybko odnaleŸć się w nowej rzeczywistoœci, budujšc sobie w krótkim czasie autorytet. – Kluczowa jest  umiejętnoœć zarzšdzania projektami i zarzšdzania ludŸmi– dodaje Monika Buchajska-Wróbel.  Zaznacza, że choć projektów interim przybywa, trzeba być   zabezpieczonym finansowo i przygotowanym  na dłuższe przerwy w pracy. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki a.blaszczak@rp.pl

Wymagania

1. Bogate doœwiadczenie zawodowe Niezbędne sš wysokie kwalifikacje i specjalistyczne doœwiadczenie np. w dziedzinie restrukturyzacji  w danym sektorze. 2. Samodzielnoœć, przedsiębiorczoœć i orientacja na cel W przypadku Interim menedżerów orientacja na relacje z ludŸmi może wręcz utrudniać pracę – często trzeba bowiem podejmować niepopularne decyzje np. o zwolnieniach czy cięciu płac. 3. Umiejętnoœć budowy wizerunku eksperta i autorytetu Dobry wizerunek eksperta umożliwia zdobywanie kolejnych projektów. Pracujšc na krótkich kontraktach, trzeba też  szybko budować sobie autorytet w firmie, by wprowadzić tam zmiany. 4. Duża mobilnoœć  Projekty  IM często wišżš się z pracš  w innym mieœcie, albo w innym  kraju i powrotami do domu na weekend.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL