Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Laureaci konkursu Zabytek zadbany

Synagoga w Dšbrowie Tarnowskiej
Narodowy Instytut Dziedzictwa, materiały prasowe
Znamy laureatów tegorocznego prestiżowego konkursu „Zabytek Zadbany 2013”. Na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków zgłoszono w tym roku 65 obiektów ze wszystkich województw
Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łowiczu przyznano 5 nagród i kilkanaœcie wyróżnień. Za przeprowadzenie konserwacji i remontu zabytkowego dworu w Łękach Górnych (woj. podkarpackie), z poszanowaniem jego autentyzmu, nagrodę otrzymali właœciciele: Joanna i Dariusz Kolbusz (kategoria „Utrwalenie wartoœci zabytkowych pojedynczego obiektu"). Ten póŸnorenesansowy dwór w zespole dworsko parkowym, pierwotnie o charakterze obronnym, jest jednym z najpiękniejszych zabytków w Beskidach. Zbudowany został w latach 1580-1600 przez rodziny Tarłów i Mniszchów w stylu renesansowo-manierystycznym i pełnił funkcję zboru ariańskiego. W wieku XIX został przebudowany. Ma eleganckš fasadę z plastycznymi obramowaniami prostokštnych okien i dwuspadowym dachem o manierystycznych zdobieniach. Wewnštrz sklepienia zdobiš stiukowe dekoracje w kształcie rozet i liœci.
Laureatem w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu" został zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie (woj. dolnoœlšskie). Rewaloryzacja obejmowała remont renesansowej wieży zwanej Kasztelańskš z 1560 roku z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej. A także zabezpieczenie ruin barokowego pałacu Hatzfeldów z pocz. XVIII wieku, który został spalony w 1945 roku, oraz rewaloryzację romantycznego parku. Najlepiej zachowana mieszkalna baszta obronna ma nad wejœciem płytę z rodowym herbem Kurzbachów. W XVII wieku podczas wojny 30-letniej Szwedzi dodali do baszty piętro, a kolejne dobudowano w XVIII wieku. Na jej szczycie jest dziœ taras widokowy. Synagoga w Dšbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie) została nagrodzona w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych". Po kompleksowym remoncie budynek, należšcy do miasta i gminy Dšbrowa Tarnowska, został adaptowany na Oœrodek Spotkania Kultur. A jeszcze niedawno chasydzkiej synagodze zbudowanej w latach 60-tych XIX wieku według projektu Abrahama Goldsteina, groziło obrócenie się w ruinę. Uratował jš remont i konserwacja, kosztujšce blisko 10 mln zł. To jedna z najokazalszych tego typu budowli w Polsce - w stylu eklektycznym z elementami mauretańskimi. Dekorujš jš trzy kondygnacje arkad między narożnymi wieżyczkami, ozdobionymi płaskorzeŸbami zwierzšt (orła, lwa, koguta). Koœciół filialny Œwiętej Anny, należšcy do Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Œwiętego Krzyża w Brzezinach (woj. łódzkie) został laureatem w kategorii specjalnej „Architektura i konstrukcje drewniane". Modrzewiowy koœciół zbudowano w 1719 roku z fundacji mieszczanina Stanisława Bujakiewicza. Przylega do niego starsza murowana kaplica z 1616 roku. Wewnštrz znajduje się XVII-wieczny obraz w ołtarzu głównym przedstawiajšcy Œwiętš Trójcę Zachowała się także gotycka kropielnica z wyrytym na niej krzyżem, łukiem i strzałš. W kategorii specjalnej „Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki" zwycięzcš został zespół „Starej Przędzalni" w Żyrardowie (woj. mazowieckie). Zabytkowe centrum Żyrardowa to wyjštkowy w skali europejskiej urbanistyczno-architektoniczny zespół przemysłowego XIX-wiecznego miasta. Jego zalšżkiem była właœnie Stara Przędzalnia powstała w 1829 roku. Składajš się na niš 3 przyległe budynki, zaprojektowane przez Jana Jakuba Gaya przy współpracy Philipa de Girarda, pierwszego dyrektora technicznego fabryki i wynalazcš maszyny do mechanicznego przędzenia lnu, od nazwiska którego pochodzi nazwa miasta.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL