Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Bezpieczeństwo

Organizator ma zapewnić bezpieczeństwo imprezy masowej

Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada jej organizator, który musizapewnić m.in. odpowiednią liczbę ochroniarzy przy wsparciu policji, straży miejskiej, straży pożarnej i pogotowia. Zezwolenia na takie imprezy wydają samorządy.
Zasady postępowania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz warunki bezpieczeństwa takich imprez są szczegółowo zapisane w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nią, są dwie podstawowe kategorie imprez masowych: artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe (w tym mecze piłki nożnej). Ustawa definiuje także imprezy masowe podwyższonego ryzyka. W Polsce są to najczęściej mecze piłkarskie drużyn, których kibice są ze sobą zwaśnieni. "Należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji" - napisano w ustawie. W takich przypadkach zarówno organizator jak i policja zapewniają większą liczbę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Właściciel obiektu sportowego lub organizator imprezy masowej, także plenerowej, określa regulamin, w którym opisane są m.in. zasady wstępu i zachowania się w danym miejscu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie przygotowano na przykład na Euro 2012, których Polska była współorganizatorem.
W tzw. strefach kibica, które powstały w miastach-gospodarzach turnieju i gdzie bawiły się dziesiątki tysięcy kibiców, obowiązywał precyzyjny regulamin. Nie wolno było wnosić m.in. parasoli, scyzoryków, lustrzanek cyfrowych i kamer, alkoholu, napojów o większej objętości niż 0,5 litra, dużych toreb i plecaków. Osoby poniżej 13. roku życia mogły wejść i przebywać w wydzielonej strefie tylko pod opieką osoby dorosłej, co było sprawdzane przy wejściu przez ochroniarzy. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Obowiązek zabezpieczenia imprezy spoczywa przede wszystkim na organizatorze, a także na przedstawicielach władz lokalnych, wojewodach, policji czy straży pożarnej. Za każdym razem organizator wyznacza osobę odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem. Podlegają jej pracownicy firm ochroniarskich oraz tzw. służby informacyjne (chodzi na przykład o spikera zawodów sportowych). W przypadku imprezy masowej jest to co najmniej 10 ochroniarzy na 300 osób i co najmniej jeden ochroniarz na każde następne 100 osób. Z kolei w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - jest to co najmniej 15 ochroniarzy na 200 osób i co najmniej dwóch na każde następne 100 osób. Otwarty teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej musi być wydzielony i odpowiednio oznaczony. Przyjmuje się, że na jeden metr kwadratowy przypada nie więcej niż dwie osoby. Przepisy określają minimalną liczbę miejsc niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej. Na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie otwartym jest to nie mniej niż 1000. Jeżeli chodzi o hale sportowe lub inne budynki liczbę tą ustalono na minimum 300 lub 500 osób. Na organizatorach spoczywa obowiązek wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd strażakom, pogotowiu oraz policji. W praktyce wszystkie te kwestie omawiane są z miejskimi urzędnikami podczas kilku spotkań na wiele dni przed daną imprezą.
Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL