Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Goršco jak w Słońcu

AFP
W Instytucie Fizyki Plazmy im. Maksa Plancka w Greifswaldzie w Niemczech zainaugurowano nowš fazę badań w największym na œwiecie eksperymentalnym reaktorze syntezy jšdrowej. W uroczystej inauguracji uczestniczyła Kanclerz Angela Merkel.

W projekt ten zaangażowani sš także polscy inżynierowie i naukowcy. Odpowiadali oni za montaż w nowym urzšdzeniu o nazwie stellerator W7-X — nadprzewodzšcych kabli i szyn zbiorczych (Instytut Fizyki Jšdrowej PAN), za systemy magnetyczne i diagnostyczne miękkiego promieniowania rentgenowskiego (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Opolski), oraz za budowę elementów iniektora wišzki neutralnej i magnesów refleksyjnych (Narodowe Centrum Badań Jšdrowych w Œwierku).

- Jesteœmy współautorami wszystkich prac i wynalazków zwišzanych z fuzjš jadrowš, mamy również realny wpływ na kształt prowadzonych badań. Wspólny wysiłek przybliży nas do lepszego zrozumienia zjawiska fuzji jšdrowej, a tym samym umożliwi skonstruowanie i uruchomienie Ÿródeł energii przyszłoœci — powiedział prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jšdrowych.

Zasadnicze prace nad stelleratorem W7-X zakończono w kwietniu 2015. Potem testowano wszystkie systemy techniczne. — 10 grudnia 2015 r. włšczono pole magnetyczne i uruchomiono eksperyment. Pierwsza plazma utrzymywana przez jednš dziesištš sekundy została rozgrzana do temperatury około miliona stopni — wyjaœnia prof. Jacek Jagielski.

Jeszcze w 2016 roku oczekuje się startu stelleratora W7-X z plazmš wodorowš, na której naukowcy będš prowadzić badania nad fuzjš jšdrowš. Zainicjowanie takiej reakcji wymaga podgrzania jšder do temperatury ponad 100 milionów stopni.

Paliwem jest plazma wodorowa czyli mieszanina oddzielonych jšder i elektronów. Ze względu na niewyobrażalnie wysokš temperaturę, plazma nie może dotknšć œcian komory roboczej reaktora. Dzięki zastosowaniu odpowiednio ukształtowanych pól magnetycznych „lewituje" ona we wnętrzu komory w tak zwanej pułapce magnetycznej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL