Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku ma być gotowe w 2019 r.

Muzeum ma być gotowe w 2019 r.
materiały prasowe
Trzy oferty wpłynęły w przetargu na budowę Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Budowa kolejnego etapu ma ruszyć we wrzeœniu.

Będzie to ogólnopolska placówka, zajmujšca się m.in. tematykš wywózek Polaków na Wschód. – Sybir to miejsce przymusowych zesłań kolejnych pokoleń Polaków. Kraina złowroga, jednoznacznie kojarzšca się z cierpieniem i bólem. Majšca znacznie większy zasięg geograficzny niż samo pojęcie Syberia. Chcemy te różnice pokazać – mówi Kamila Busłowska z białostockiego ratusza. To w Białymstoku przy ul. Węglowej w starym magazynie wojskowym powstanie nowe muzeum. – Idea oœrodka upamiętniajšcego wiedzę o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej oraz pamięci o zesłaniach syberyjskich narodziła się już na poczštku lat 90. XX wieku – opowiada urzędniczka. Po to właœnie w białostockim oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego powstała Sekcja Dziejów Dawnych Ziem Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. PóŸniej próbę całoœciowej dokumentacji zesłań i wywózek podjšł Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, a w 1998 roku przy Koœciele Ducha Œwiętego utworzono izbę pamięci, poœwięconš tragedii osób wywiezionych na Sybir.

– Koncepcja samodzielnej placówki zaczęła nabierać kształtów w 2010 roku, kiedy władze miasta wydzieliły dwuhektarowš działkę z kompleksu przedwojennych magazynów wojskowych z przeznaczeniem na budowę przyszłego muzeum – opowiada Kamila Busłowska. W dwupiętrowym magazynie znajdzie się zasadnicza częœć wystawiennicza. Administracja mieœcić się będzie w dostawionym budynku, w którym zaplanowano również sale konferencyjne, bibliotekę, sale edukacyjne, kawiarnię i zaplecze techniczne. Kompleks muzealny zostanie otoczony lasem stalowych słupów, co ma nawišzywać do syberyjskiej tajgi. Ekspozycja będzie podzielona na kilka bloków tematycznych. Zacznie się od czasów II Rzeczpospolitej przez wkroczenie Armii Czerwonej i zajęcie wschodnich obszarów naszego kraju. Pokazane będš procesy sowietyzacyjne na terenach tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy.

Punktem kulminacyjnym tej częœci opowieœci stanie się moment aresztowania i wywózki głęboko zakorzeniony we wspomnieniach i relacjach sybiraków. Częœć ekspozycji poœwięcona życiu i pracy na zesłaniu będzie stanowiła temat przewodni wystawy na drugiej kondygnacji budynku. W końcowej częœci ekspozycji pojawiš się trzy zagadnienia – powroty do Polski w akcjach repatriacyjnych, zmiana granic Rzeczypospolitej po 1945 roku i życie w nowej rzeczywistoœci, a także losy Polaków wywiezionych na Wschód po 1944 roku, jak i tych, którym do kraju nie udało się powrócić. W ekspozycji znajdzie się też temat zbrodni katyńskiej. Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru zebrał już blisko 2500 eksponatów.

Do końca grudnia 2016 roku wykonany został stan zerowy obiektu. Teraz na przebudowę czeka magazyn wojskowy o powierzchni ok. 3,1 tys. mkw., trzeba także zbudować budynek zaplecza techniczno-administracyjnego muzeum. W marcu miasto ogłosiło przetarg na dokończenie inwestycji. Wpłynęły trzy oferty w przedziale cenowym od 29,7 mln zł do 34,4 mln zł brutto. Białystok zarezerwował na ten cel ok. 40 mln zł, z czego 14 mln zł będzie pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury. Najtańszš ofertę złożyło konsorcjum Coprosa Polska sp. z o.o i Construcciones Y Promociones Coprosa SA z Hiszpanii. Teraz propozycje firm sš sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Miasto szacuje, że już we wrzeœniu zacznie się kolejny etap budowy. Zakończy się ona pod koniec 2019 roku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL