Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Zastrzyk pieniędzy dla białostockich przedszkoli

Przedszkola w Białymstoku będš wdrażać m.in. innowacyjne projekty edukacyjne.
AdobeStock
Ponad 3 mln zł przeznaczono m.in. na realizację dodatkowych zajęć, zakup pomocy edukacyjnych i podnoszenie kwalifikacji kadry 12 placówek. Z dofinansowania skorzysta prawie 2 tys. przedszkolaków.

Miasto Białystok zrealizuje projekty edukacyjne w 11 przedszkolach oraz w zespole szkolno-przedszkolnym. Zwiększyć się ma w ten sposób atrakcyjnoœć miejskich placówek. Przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wsparcie to ponad 3 mln 266 tys. zł.

– Dzięki realizacji tych projektów mali białostoczanie będš mogli m.in. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i zdobywać nowe umiejętnoœci. Dzieci ciekawie spędzš czas, np. uczšc się języków obcych, nabywajšc kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, rozwijajšc swoje talenty. Wiedzę poszerzš także nauczyciele przedszkolni – podkreœla zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.

Różnego rodzaju wsparciem zostanie objętych ponad 1 tys. 800 przedszkolaków oraz kadra pedagogiczna. W przedszkolach będš realizowane m.in. zajęcia z nauki języka angielskiego, taneczne, teatralne, matematyczne, szachowe. Dzieci będš się uczyły kreatywnoœci i umiejętnoœci pracy w grupie.

Powstanie także 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od trzech do czterech lat, a placówki zyskajš nowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie (np. sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, tablice interaktywne). Otrzymane œrodki zostanš także przeznaczone na podnoszenie standardu lokali, w których maluchy spędzajš czas.

Najwięcej, bo ponad 1,3 mln zł, dofinansowania otrzymał projekt „Przedszkolaki odkrywajš œwiat" realizowany przez Przedszkole Samorzšdowe nr 4 we współpracy z przedszkolami samorzšdowymi: Akademia Jasia i Małgosi i im. Janusza Korczaka. Ze wsparcia skorzysta tam ok. 800 dzieci, a swoje kompetencje zawodowe podniesie ok. 60 nauczycieli. W warsztatach weŸmie także udział ok. 120 rodziców. W ramach zajęć zaplanowane sš m.in. wyjazdy edukacyjne, pokazy naukowe zjawisk przyrodniczych, chemicznych i fizycznych, a za pozyskane pienišdze zostanš zakupione m.in. magiczne dywany i projektory multimedialne.

Dofinansowanie otrzymało także Przedszkole im. Jana Brzechwy. Tu dodatkowe zajęcia dla dzieci odbywać się majš w ramach laboratorium „Mšdry przedszkolak". To projekt rozwijajšcy umiejętnoœci naukowo-techniczne, uczenia się, pracy zespołowej, a także kreatywnoœć i innowacyjnoœć. Z kolei „Kalkulatorek" ma wspierać rozwój kompetencji matematyczno-informatycznych, a „Kultura tańca" pozwoli na wzmacnianie kompetencji społecznych i ekspresji. Dodatkowo prowadzone będš zajęcia językowe. Za otrzymane pienišdze zakupione będš także pomoce, m.in. tablety do zajęć matematycznych, instrumenty muzyczne, mikroskopy.

– Proponowane w ramach projektów zajęcia dodatkowe majš na celu naukę poprzez zabawę, eksperymenty i aktywnš komunikację. W Przedszkolu Pod Słonkiem odbędš się również warsztaty i szkolenia dla szeœciorga nauczycieli placówki z zakresu wykorzystania metod i form sprzyjajšcych kształtowaniu oraz rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych – wyjaœnia Kamila Bogacewicz z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Wszystkie projekty będš realizowane między 2018 a 2019 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL