Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Piotrków zbuduje nowoczesnš mediatekę

Mediateka to nowa jakoœć wœród piotrkowskich instytucji kulturalnych
materiały prasowe
Piotrków Trybunalski w najbliższych tygodniach rozpocznie budowę mediateki. Ma to być wyjštkowe miejsce, które stanie się centrum nauki, kultury i edukacji.

Jak tłumaczš władze piotrkowskiej biblioteki publicznej, budynek, w którym obecnie można wypożyczać ksišżki, zdecydowanie odstaje od standardów. Przede wszystkim powierzchnia na pomieszczenie samych zbiorów jest za mała, ksišżki sš przechowywane dosłownie wszędzie (parapety, podłoga, malutkie dostawiane regały, magazyn i pudła). Odległoœci pomiędzy regałami sš tak małe, że z trudem pracownik sięga po ksišżki. Brak możliwoœci zainstalowania odpowiedniego oœwietlenia powoduje trudnoœci w odnajdywaniu konkretnej pozycji. „Chcemy także nadmienić, że dziennie odwiedza nas około 400 czytelników" – informujš władze biblioteki.

Władze miasta postanowiły więc wybudować nowoczesnš bibliotekę – mediatekę. – To będzie wyjštkowa inwestycja w wyjštkowym roku jubileuszu 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Mediateka stanie się miejscem łšczšcym przeszłoœć z przyszłoœciš. To pomost między bogatymi dziejami miasta a nowoczesnoœciš czasów współczesnych – opowiada prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

Mediateka znajdzie się tuż obok Zamku Królewskiego. Jest to kolejna częœć programu rewitalizacji Starego Miasta. Nowoczesny budynek ma być nie tylko wizytówkš Piotrkowa, ale również miejscem spotkań młodych ludzi, w którym będš się inspirować, wspólnie działać i rozwijać.

– Planujšc rozwój miasta dziœ, myœlimy o tym, co będzie za 10, 20, 50 lat. Dzięki Mediatece nasze dzieci będš miały dużo większe możliwoœci edukacyjne. W konsekwencji będš lepiej wyedukowane, lepiej wykształcone, a ich wartoœć na rynku pracy będzie wyższa. Inwestujšc, nie możemy zapominać o kulturze, nauce, naszej historii czy chociażby o stworzeniu miejsc spotkań naszych mieszkańców. Tylko w ten sposób możemy nasze miasto czynić przyjaŸniejszym i bezpieczniejszym. W ten sposób z Piotrkowa uczynimy miejsce, w którym warto mieszkać, z którym warto się zwišzać, w które warto inwestować i które warto odwiedzać – mówi prezydent Chojniak.

Mediateka ma dawać mieszkańcom Piotrkowa szereg możliwoœci działania i rozwoju. Znajdzie się tutaj m.in. nowoczesne centrum nauki na wzór warszawskiego Kopernika, biblioteka z wolnym dostępem do półek z ksišżkami, interaktywna pracownia przedstawiajšca bogate dzieje Piotrkowa, nowoczesna pracownia multimedialna, magazyn ksišżki mówionej i pracownia gier komputerowych.

Jak tłumaczš władze piotrkowskiej biblioteki, będzie tam wystarczajšco dużo miejsca na rozrastajšcy się wcišż księgozbiór i nowoœci wydawnicze, tak oczekiwany wolny dostęp do półek. Planujš także stworzenie osobnego działu dla multimediów. Pracownie tematyczne umożliwiš przeprowadzanie różnorodnych zajęć z czytelnikiem. Dla nikogo nie zabraknie też już miejsca na widowni podczas spotkań z osobami znanymi ze œwiata mediów i pisarzami. Dodajš, że nawet biblioteki gminne cały czas modernizujš swoje placówki na miarę współczesnych czasów (np. korzystanie z takich sprzętów jak drukarka 3D, na którš w piotrkowskim budynku zwyczajnie brak miejsca). Mediateka stwarza takie możliwoœci.

Budowa wystartuje w najbliższych tygodniach, a jej zakończenie planowane jest na listopad 2018 r.

Współorganizatorem obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego jest Muzeum Historii Polski. Finansowego wsparcia udzieliło MKiDN

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL