Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Ziemi Łódzkiej

Nowe kierunki połšczeń z łódzkiego lotniska

30 czerwca 2017 r. z Łodzi do Monachium przestały latać linie Adria Airways. Teraz zastšpi je Lufthansa.
materiały prasowe
Nowe kierunki z łódzkiego lotniska. W tym roku będzie można stšd polecieć do Monachium czy Aten.

– Dalej chcemy realizować przygotowanš już strategię, rozwijać kolejne kierunki i pozyskiwać nowych przewoŸników. Chcemy głoœno komunikować, że lotnisko w Łodzi jest miejscem, które wbrew niektórym opiniom œwietnie się rozwija; posiada doskonałš infrastrukturę i przez najbliższe kilka lat nie potrzebuje znaczšcych inwestycji, aby móc sprawnie obsłużyć nawet ok. 2 mln pasażerów – uważa Anna Midera, prezes Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.

28 marca 2018 roku w Łodzi pojawi się Lufthansa, której samolot będzie stšd latał pięć razy w tygodniu, w dni powszednie, do Monachium. A od maja Ryanair uruchomi połšczenie do Aten. – Od czerwca proponujemy letnie wyloty czarterami – do Burgas w Bułgarii i Antalii w Turcji, a także wycieczki z Izraela do Polski, które będš się rozpoczynać właœnie od Łodzi – wylicza prezes Midera.

Jej zdaniem połšczenie do Monachium pozwoli mieszkańcom Łodzi i regionu na szybki i bezpoœredni dostęp do jednego z najważniejszych portów przesiadkowych w Europie. – Port lotniczy w stolicy Bawarii umożliwia bowiem doskonałe połšczenia zarówno ze wszystkimi najważniejszymi miastami Europy, jak też z Nowym Jorkiem, Chicago, Pekinem czy Toronto – wylicza prezes łódzkiego lotniska. Podkreœla, że ŁódŸ – trzecie co do wielkoœci miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców (ok. 700 tys.) – w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija, a obecnie staje się kolejnym polskim zagłębiem dla firm, które szukajš w Europie Œrodkowo-Wschodniej miejsca dla swoich centrów usług wspólnych. – Siemens, Whirpool i Philips to tylko kilka znanych marek, które w ostatnim czasie rozbudowały lub otworzyły siedziby w mieœcie. Dwie ostatnie zapewniły 400 miejsc pracy. Połšczenie z Monachium będzie zatem bardzo ważne dla działajšcego tu biznesu – uważa prezes Midera.

Zwraca uwagę na nowego przewoŸnika – Lufthansę, która dzięki swojej renomie cieszy się bardzo dużym zaufaniem pasażerów. – To jedna z największych i najbardziej prestiżowych linii lotniczych na œwiecie. Lufthansa lata do 165 miejsc w 73 krajach na 4 kontynentach – wylicza pani prezes. Przypomina, że niemiecki przewoŸnik uzyskał najwyższš ocenę w kategorii linii lotniczych – 5 gwiazdek od Skytrax, międzynarodowej agencji ratingowej zajmujšcej się transportem lotniczym. Agencja to wyróżnienie przyznała tylko dziewięciu innym liniom lotniczym na œwiecie, a Lufthansa jest jedynš europejskš, która je zdobyła.

Z łódzkiego lotniska można obecnie polecieć Ryanairem do Londynu Stansted, East Midlands i Dublina. W 2017 roku skorzystało z niego ponad 200 tysięcy pasażerów. – Bioršc pod uwagę ogłoszone już nowe kierunki, rosnšcy rynek i dobre perspektywy rozwoju, liczymy, że w przyszłym roku wynik będzie zdecydowanie lepszy – uważa prezes Midera. Na poczštku 2017 roku firma przygotowała strategię rozwoju łódzkiego portu i konsekwentnie jš realizuje. – Do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy jednoczeœnie nadzieję, że podjęcie przez Lufthansę decyzji o współpracy pomoże nam w pozyskiwaniu kolejnych partnerów, którzy do tej pory mieli zbyt małš wiedzę na temat potencjału naszego regionu – dodaje szefowa łódzkiego lotniska.

Podkreœla, że łódzkie lotnisko może służyć pomocš zapychajšcemu portowi im. Chopina w Warszawie. – Mamy œwietnie przygotowany personel, który tylko czeka, aby obsługiwać nowych pasażerów. Może będzie to wymagało trochę czasu, ale mam wrażenie, że już teraz zaczynamy zyskiwać coraz większš sympatię zarówno przewoŸników, jak i podróżnych – twierdzi prezes Midera.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL