Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Wsparcie samorzšdów dla zabiegów in vitro

Opinię na temat gminnego programu wydaje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
shutterstock
Od kiedy rzšd zdecydował, że nie będzie pomagał finansowo parom starajšcym się o dziecko metodš in vitro, wspierajš je samorzšdy. Przybywa takich, które decydujš się na finansowanie procedur medycznych.

Rzšdowy program wspomaganej prokreacji realizowany był od 2013 r. do połowy 2016 r., kosztował 100 mln zł. Dzięki niemu przyszło na œwiat 6210 dzieci.

– Likwidacja tego programu była jednš z pierwszych decyzji poprzedniego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Ale wraz z jego zamknięciem problem bezpłodnych par nie zniknšł. Coœ dla nich trzeba było przecież zrobić – komentuje łódzki radny Adam Wieczorek, inicjator tamtejszego programu wsparcia in vitro.

Radni z Łodzi zaczęli myœleć o własnym programie już w grudniu 2015 r. – Dzięki temu mogliœmy ruszyć od razu, gdy tylko wygasło finansowanie programu rzšdowego – mówi Wieczorek.

Częstochowa pionierem

ŁódŸ jednak nie jest ani pierwszym, ani tym bardziej jedynym w Polsce samorzšdem, który zdecydował się na wprowadzenie takiego rozwišzania. Pierwszy program ruszył w Częstochowie już w 2012 r.

– Chcieliœmy pomóc bezdzietnym parom z naszego miasta, dla których jedynš szansš na doczekanie się własnego potomka jest metoda in vitro. Chodziło nam głównie o tych, którzy nie mogš sobie pozwolić na sfinansowanie kosztownej procedury – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. – Trzeba także dodać, że nasz program – oprócz tego, że pomaga mieszkańcom w rozwišzaniu istotnego życiowego problemu – bezpoœrednio, choć oczywiœcie w ograniczonej skali, przeciwdziała niekorzystnym tendencjom demograficznym, z którymi borykajš się niemal wszystkie polskie miasta. Bo przecież efektem programu sš nowi mieszkańcy miasta.

Procedury in vitro finansujš teraz (poza wymienionymi wyżej) także samorzšdy w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinku i Sosnowcu.

Miliony na dzieci

W Łodzi władze miasta obiecujš, że na sfinansowanie programu przeznaczš milion złotych rocznie. Ale w pierwszym roku działania programu, czyli w 2016 r., było to 500 tys. zł.

– Podkreœlamy jednak, że jeœli w jakimœ roku te pienišdze skończš się zbyt wczeœnie, jesteœmy w stanie dołożyć kolejne. Tak zresztš było już w poprzednich latach – zapewnia Adam Wieczorek.

Zapewnione przez miasto œrodki majš wystarczyć na sfinansowanie 200 procedur rocznie. Każda para otrzymuje dofinansowanie w wysokoœci 5 tys. zł na jednš procedurę. Próbować może maksymalnie trzy razy. Jeœli do cišży dojdzie już za pierwszym razem, to kolejne dwie procedury może wykorzystać, starajšc się o następne dziecko.

Program przeznaczony jest dla par, w których kobieta ma nie więcej niż 40 lat. – Ale za zgodš lekarzy mogš do niego przystšpić także kobiety do 42. roku życia – dodaje Wieczorek. Dzięki temu programowi urodziło się już 50 dzieci. Kolejnych 125 par spodziewa się potomstwa już w tym roku.

W Poznaniu od razu przyjęto, że z programu mogš korzystać kobiety do 43. roku życia. To najwyższy limit wieku ze wszystkich programów samorzšdowych w Polsce.

Z poznańskiego programu wsparcia in vitro może skorzystać 367 par rocznie. Łšczna kwota zaplanowana na realizację procedur w latach 2017–2020 wynosi 7,3 mln zł. Rocznie przeznaczono na program ponad 1,8 mln zł. W 2017 r. odnotowano 71 cišż, w tym 12 mnogich.

W Częstochowie od 2012 r. dofinansowanie objęło łšcznie 100 procedur; urodziło się już 25 dzieci, 11 jest „w drodze". – W tym roku rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu. Podczas zorganizowanego w sobotę, 20 stycznia, naboru chęć udziału w programie zgłosiły aż 52 pary. Teraz w budżecie miasta na realizację dofinansowania w 2018 r. jest zapisanych 150 tys. zł, co wystarczy dla 30 par. Ale możliwe jest – wzorem roku poprzedniego – wydatkowanie większej kwoty, aby wszystkie pary majšce medyczne wskazania i pragnšce skorzystać z szansy na własne dziecko miały takš możliwoœć – informuje Włodzimierz Tutaj.

W Sosnowcu program ruszył niemal rok temu. Miasto chce rocznie wydawać na ten cel 200 tys. zł. – Nasz program obejmuje dofinansowanie do wysokoœci 80 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Do tej pory skorzystało z niego 35 par. U dziesięciu z nich procedura zapłodnienia pozaustrojowego poskutkowała cišżš, w tym jednš mnogš.

Pod koniec ubiegłego roku program wystartował w Warszawie. Na lata 2017–2019 przewidziano możliwoœć skorzystania z niego przez ok. 2,5 tys. par.

W Gdańsku i w Szczecinku program ruszył jesieniš ubiegłego roku. W pierwszym z tych miast w latach 2018–2020 ma być po 211 zabiegów. Budżet na ten cel to 1,1 mln zł rocznie. Para będzie mogła skorzystać maksymalnie z trzech prób, miasto dopłaci do każdej z nich maksymalnie 5 tys. zł.

Szczecinek na in vitro chce przeznaczyć 100 tys. zł rocznie. Z zabiegu może skorzystać para, jeœli kobieta nie skończyła 40 lat. Dofinansowanie to 5 tys. zł.

Ryzyko opinii

Choć niektórym samorzšdom w przeszłoœci udało się wdrożyć programy refundacji in vitro, dziœ może to być coraz trudniejsze. Zgodnie z nowymi przepisami o być albo nie być programu zdecyduje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Chodzi o to, że jeœli instytucja ta wyda o programie negatywnš opinię, nie będzie on mógł być realizowany. Ma to chronić publiczne pienišdze przed marnotrawieniem.

– Z uwagi na zmieniajšce się przepisy i tzw. otoczenie polityczne zawczasu postaraliœmy się o pozytywnš opinię. Teraz chętnie udostępniamy nasz program wszystkim samorzšdom, które sš tym zainteresowane. Jeœli swój napiszš na wzór naszego, jest spora szansa, że nie zostanie on oceniony Ÿle – mówi Adam Wieczorek.

Z łódzkiego programu chce teraz skorzystać gmina Pabianice.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL