Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Mieszkańcom na zdrowie

W Lublinie rusza właœnie program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci
AdobeStock
Około 700 tysięcy złotych na bezpłatne szczepienia mieszkańców wyda w tym roku miasto Lublin. Mniejsze gminy nie sš tak hojne.

Szczepienia w Lublinie rozpoczęły się w połowie wrzeœnia. Z bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie skorzysta 7270 seniorów powyżej 65. roku życia. Miasto przeznaczyło na ten cel blisko 300 tys. zł. Seniorzy będš mogli się zaszczepić w 43 przychodniach. To będzie już kolejna tego typu akcja. Od 2014 r. za zaangażowanie w profilaktykę zdrowotnš samorzšd Lublina jest corocznie nagradzany przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. W tym roku Lublin otrzymał tytuł lidera w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy.

– W tym roku zakupiliœmy najnowszš szczepionkę czteroskładnikowš, która działa na groŸne wirusy – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Kwotę 240 tys. zł miasto przeznaczy też na szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom dla dzieci trzyletnich urodzonych w 2014 r. Koszt jednorazowego szczepienia po stronie miasta wynosi 250 zł, planuje się zaszczepienie 960 dzieci. Szczepienia te będš kontynuowane do 2019 r., do czasu kiedy wszystkie dzieci będš mogły korzystać z programu finansowanego przez Ministra Zdrowia, który obowišzuje od stycznia tego roku, ale dotyczy tylko dzieci urodzonych po styczniu 2017 r.

Miasto sfinansuje też 714 szczepionek (potrzebne sš dwie dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-letnich dziewczynek. Ma to zmniejszyć liczbę zachorowań na raka szyjki macicy wœród lublinianek, bo wirus HPV jest najczęstszš przyczynš powstawania tej choroby. Przed każdym szczepieniem dziewczynki będš badane przez lekarza rodzinnego. Zabezpieczono na to prawie 160 tys. zł.

To niejedyne działania prozdrowotne finansowane przez władze Lublina. Rozpoczyna się właœnie realizacja programu profilaktyki postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych (miasto przeznaczy na to 20 tys. zł) oraz programu wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Lublina (50 tys. zł).

Opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i monitorowanie programów zdrowotnych, ale też profilaktycznych, należy do zadań własnych samorzšdów terytorialnych. Z ich realizacjš jest jednak różnie. Nakłady finansowe, ale i organizacyjne, jakie samorzšdy przeznaczajš na realizację programów zdrowotnych, wcišż sš zbyt małe. Z danych Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że œrednioroczne wydatki jednostek samorzšdu terytorialnego w latach 2010–2015 na programy zdrowotne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w woj. lubelskim wyniosły niespełna 80 gr. Gorzej było tylko w województwach warmińsko-mazurskim (30 gr), podkarpackim (40 gr) i lubuskim (60 gr). W sšsiadujšcym z lubelskim województwie podlaskim nakłady te wynosiły 1,4 zł, w œwiętokrzyskim 2,4 zł, a w mazowieckim nawet 4,3 zł.

– O ile duże miasta wydajš jeszcze jakiekolwiek pienišdze na ten cel, o tyle w miastach powiatowych jest to ewenement, gminy nie robiš w tym zakresie nic. To kwesta przede wszystkim finansów, ale także zdolnoœci organizacyjnych włodarzy gminy oraz mentalnoœci. Swoje robi też rosnšcy ruch antyszczepionkowy – mówi Małgorzata Stokowska-Wojda, członek zarzšdu Lubelskiego Zwišzku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, skupiajšcego 183 przychodnie na terenie województwa. Dlatego, jej zdaniem, przy mizerii œrodków, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na wsparcie działań profilaktycznych, każda złotówka, którš dołożš do tego samorzšdy, jest tak istotna.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL