Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Budujš przedszkola, ponieważ przybywa dzieci

Samorzšdy częœciej doceniajš znaczenie nowoczesnej infrastruktury dla najmłodszych.
Fotolia
Samorzšdy Lubelszczyzny inwestujš w najmłodszych – w gminach rosnš nowe przedszkola. Częœć finansowana jest ze œrodków własnych, czeœć dzięki dotacjom unijnym.

Do tej pory w gminie Międzyrzec Podlaski nie było przedszkola samorzšdowego. Działajš tam tylko punkty przedszkolne przy szkole. Jednak teraz samorzšd postanowił bardziej zadbać o rodziny z kilkulatkami. W Rzeczycy, która jest jednš z najbardziej licznych miejscowoœci gminy, powstaje pierwsze przedszkole.

Przetarg na budowę przedszkola władze gminy rozstrzygnęły w maju. Budowa ma ruszyć jeszcze w czerwcu, a placówka będzie gotowa we wrzeœniu 2018 r. Przedszkole zaplanowano na 100 dzieci podzielonych na cztery grupy.

– Koszt robót budowlanych to 1,6 mln zł. Przeznaczamy na ten cel œrodki z dochodów własnych – mówi Krzysztof Adamowicz, wójt gminy Międzyrzec Podlaski.

Własnego przedszkola nie miała dotšd gmina Biała Podlaska. Ale to się wkrótce zmieni. Trwa budowa takiej placówki w Rakowiskach. Placówka ma być gotowa do połowy listopada. – Na budowę dostaliœmy 850 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – mówi Rafał Walczuk z Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej.

Plany co do budowy nowej placówki ma też stolica regionu. Przedszkole ma powstać w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Berylowej w południowo-zachodniej częœci Lublina, w dzielnicy Węglin, gdzie dodatkowo znajdzie się dom kultury, szkoła podstawowa, sala gimnastyczna. Wartoœć budowy według kosztorysu inwestorskiego to ponad 5 mln zł.

W ratuszu jest też już opracowana wstępna koncepcja zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Ponikwoda przy ul. Daliowej. Ten obiekt ma stanowić kompleks łšczšcy szkołę dla około 600 uczniów, przedszkole dla 150 dzieci, żłobek dla 90 maluchów oraz dzielnicowy oœrodek kultury. Szacunkowy koszt projektu to ok. 50 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL