Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Ile kosztuje pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Fotolia.com
Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie obcišża finansowo rodziny.

Starsza, chora osoba, która nie wymaga leczenia w szpitalu, ale cišgłej opieki i pielęgnacji, powinna trafić do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Dotyczy to głównie pacjentów leżšcych.

ZOL finansowane sš z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent pokrywa tylko koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięcznš opłatę ustala się w wysokoœci odpowiadajšcej 250 proc. najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadajšca 70 proc. miesięcznego dochodu pacjenta. Rodzina nie dopłaca już nic.

Placówka zapewnia pacjentowi nieodpłatnie: badania diagnostyczne, leki, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne: wózki, kule, laski oraz pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne.

Rodziny nie mogš być zobowišzywane do przynoszenia pieluch, opłacania transportu na konsultacje, np. do poradni specjalistycznych, czy do opłacania wizyt u specjalistów. Każdy chory, który spełnia kryteria przyjęcia do zakładu, powinien być przyjęty bez względu na wysokoœć emerytury, zgodnie z prowadzonš przez zakład kolejkš oczekujšcych. Czas oczekiwania na miejsce jest bardzo różny w poszczególnych placówkach i województwach. Informacje o zakładach opiekuńczo-leczniczych można znaleŸć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl.

Wœród zakładów opiekuńczo-leczniczych sš specjalistyczne placówki, np. dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, chorych psychicznie czy z chorobš Alzheimera.

By umieœcić seniora w zakładzie opiekuńczym, trzeba przedłożyć m.in.: skierowanie lekarskie do pobytu w placówce, zaœwiadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL