Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Błędy medyczne - proces karny a proces cywilny o odszkodowanie

Fotorzepa, Michał Walczak
Czasem postępowanie karne jest pomocne w procesie cywilnym o odszkodowanie. Tak było w sprawie Szwedki, powiększajšcej biust w Polsce

Szwedka, która przyjechała do Polski powiększyć piersi, jest w œpišczce od szeœciu lat. Po tragicznej operacji skazano anestezjolog, dwie pielęgniarki i byłego dyrektora szpitala. Sšd Rejonowy w Gdańsku uniewinnił tylko chirurga plastycznego. Co do pozostałych orzekł kary pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu. Sam zabieg przebiegł prawidłowo, ale szpital nie zagwarantował prawidłowej opieki pooperacyjnej. Anestezjolog, która znieczulała szwedzkš pacjentkę, nie przewidziała możliwoœci skumulowania się niepożšdanych działań leków. Odpowiadała też za zmianę danych w karcie znieczulenia. Wyrok jest nieprawomocny.

- Sprawy karne z zakresu chirurgii plastycznej to margines wszystkich postępowań zwišzanych z błędami medycznymi, choć powszechnie przyjmuje się, że w takim przypadku łatwiej jest udowodnić winę lekarza. W takich zabiegach wymagana jest bowiem starannoœć wyższa niż przeciętna – mówi Jolanta Budzowska, radca prawny, reprezentuje pacjentów w sprawach o błędy medyczne.

Liczy się efekt wizualny

- Najczęœciej pacjenci skarżš lekarzy, bo nie podoba im się efekt końcowy zabiegu. A przecież zabiegi medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej to zabiegi rezultatu. Efekt jest więc najważniejszy – zauważa Katarzyna Przyborowska, radca prawny z kancelarii Przyborowska Lazer Kancelaria Prawna Lege Artis s.c. I dodaje, że najczęstsze sš sprawy o odszkodowania na drodze cywilnej. Sprawy karne w medycynie estetycznej czy chirurgii plastycznej warto prowadzić, jeœli błędy lekarzy sš rażšce. Sšd cywilny jest bowiem zwišzany wyrokiem ze strony karnej.

W przypadku szwedzkiej pacjentki sprawa karna była wręcz niezbędna.

- Dzięki działaniom prokuratury udało się udowodnić fałszerstwo dokumentacji medycznej, a to rzadkoœć – podkreœla Budzowska.

Udowodnienie lekarzowi błędu wcale nie jest łatwe. Trzeba bowiem wykazać, że kluczowš rolę w pogorszeniu stanu pacjenta odegrał błšd medyczny, a nie naturalne przyczyny schorzenia lub urazu. Z tego powodu pomimo dużej liczby skarg i zawiadomień o błędach lekarskich, rzadko dochodzi do skazania lekarzy.

- Spoœród spraw dotyczšcych błędów medycznych zakończonych w 2015 roku, tylko 4 proc. zakończono skierowaniem aktu oskarżenia lub wniosku o ukaranie – mówi Maciej Kujawski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Nie da się wyłšczyć odpowiedzialnoœci

Co zrobić, by nie paœć ofiarš błędu?

- Na pewno należy przeczytać opinie o lekarzu i placówce, w której zamierza się dokonać zabiegu i pamiętać, że nawet najdrobniejszego ostrzyknięcia może dokonać jedynie lekarz a nie kosmetyczka – mówi Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. I dodaje, że jeżeli przed zabiegiem, pacjent nie otrzymuje do wypełnienia zgody na jego przeprowadzenie, powinna mu się zapalić czerwona lampka.

To nie koniec rad dla pań planujšcych powiększenie piersi czy panów chętnych na korektę nosa.

- Jeœli pacjent decyduje się przeprowadzić zabieg prywatnie, powinien podpisać z placówkš umowę. Musi ona okreœlać wszystkie œwiadczenia, które otrzyma w ramach pobytu w placówce. W takiej umowie nie można jednak wyłšczyć odpowiedzialnoœci za rezultat zabiegu – dodaje Przyborowska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL