Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Przywrócenie do lecznic poradni anestezjologicznych, internistycznych i pediatrycznych

Fotolia
Po naszym artykule przyspieszyły prace nad rozporzšdzeniem wprowadzajšcym przyszpitalne poradnie pediatryczne, internistyczne i anestezjologiczne.

„Prace nad rozporzšdzeniem wprowadzajšcym do szpitali poradnie anestezjologiczne nie zostały wstrzymane. 29 listopada 2017 r. odbyło się kolegium Ministerstwa Zdrowia, na którym zapadła decyzja, by skierować projekt rozporzšdzenia do Rzšdowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez Komisję Prawniczš" – napisała wicedyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia w piœmie do Zwišzku Zawodowego Anestezjologów (ZZA).

Pod koniec listopada ZZA upomniał się o projekt, który trafił do konsultacji społecznych 1 czerwca 2017 r. Od tego czasu nic się nie wydarzyło.

Tymczasem, zdaniem ekspertów, projekt jest jednym z najkorzystniejszych rozwišzań sieci szpitali. Przywrócenie do lecznic poradni anestezjologicznych, internistycznych i pediatrycznych pomogłoby nie tylko skrócić czas hospitalizacji, ale też zmniejszyć liczbę powikłań. Zapewnienie pacjentom szpitalnym kontynuacji leczenia u lekarza, który opiekował się nimi na oddziale, pomoże też zmniejszyć liczbę ponownych hospitalizacji.

Anestezjolodzy szczególnie chwalš pomysł wprowadzenia do szpitali poradni anestezjologicznych. Dzięki temu konsultacje anestezjologiczne przed operacjš mogłyby być przeprowadzane – zgodnie z rozporzšdzeniem w sprawie standardów postępowania w anestezjologii i intensywnej terapii – minimum dobę przed zabiegiem. Dziœ często się zdarza, że przyjętego na operację lekarz konsultuje nawet kilka godzin przed zabiegiem. I dyskwalifikuje go ze względu np. na kłopoty z kršżeniem. Wczeœniejsza kwalifikacja pomogłaby uniknšć niepotrzebnych – i kosztownych – przyjęć. To także sposób na oszczędzenie pacjentom niepotrzebnego stresu zwišzanego z przygotowaniem do operacji, która się nie odbyła.

„Istotne będzie pozyskanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, które przyczyniš się do zmniejszenia do minimum ryzyka powikłań podczas zabiegu" – czytamy w piœmie z resortu.

Pomysł popierajš interniœci. Jak mówił „Rzeczpospolitej" dr Maciej Hamankiewicz, ordynator oddziału internistycznego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, możliwoœć szybkiej kontroli w przyszpitalnej poradni internistycznej pozwoliłaby szybciej wypisać pacjenta, co jest istotne ze względu na groŸne zakażenia szpitalne.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL