Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Bezpłatne leczenie dla repatriantów

AdobeStock
Osoby, które nabyły obywatelstwo w drodze repatriacji, mogš również się leczyć na koszt NFZ bez względu na uprawnienia.

Takie prawo gwarantuje powracajšcym do ojczyzny przez okres do 90 dni od przekroczenia granicy RP projekt rozporzšdzenia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa œwiadczeń opieki zdrowotnej, który trafił właœnie do konsultacji publicznych. Œwiadczeniodawca może się leczyć bez względu na uprawnienia na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji.

Jak wynika z art. 17 d ust. 2  ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji, za finansowanie œwiadczeń zdrowotnych dla repatriantów będzie odpowiadał minister spraw wewnętrznych. Ponowne wydanie rozporzšdzenia było konieczne ze względu na zmiany przepisów o repatriacji.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL