Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Alzheimer - choroba całych rodzin

Fotolia.com
NIK zwrócił uwagę, że koniecznym jest wdrożenie procedur umożliwiajšcych wczesne wykrywanie symptomów choroby oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec osób chorych – z okazji Œwiatowego Dnia Chorych na Alzheimera NIK przedstawił konkluzje z wiosennego panelu ekspertów.

Goœcie NIK podkreœlali m.in., że działania nie mogš ograniczać się jedynie do wsparcia chorych, bo Alzheimer to choroba całych rodzin. I to właœnie rodziny chorych na Alzheimera ponoszš społeczne, ekonomiczne i psychiczne koszty opieki.

Alzheimer to jedna z wielu chorób neurodegeneracyjnych, które prowadzš do zaburzeń pamięci i otępienia. Zapadajš na niš nie tylko osoby w podeszłym wieku, ale nawet ludzie po pięćdziesištym roku życia. Eksperci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie katowickiej delegatury NIK, spotkali się wiosnš w centrali Najwyższej Izby Kontroli, żeby omówić problemy dotyczšce chorych na Alzheimera i ich rodzin.

Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera po ukończeniu 65 lat ulega praktycznie podwojeniu z upływem każdych kolejnych pięciu lat. Oznacza to, że na chorobę Alzheimera zachoruje 3 proc. osób w grupie wiekowej 65-69 lat, 6 proc. osób w grupie 70-74 lata i blisko połowa w grupie wiekowej 85+. Jest to liczba znaczšca, zwłaszcza, że liczšc koszty opieki nad chorymi trzeba pomnożyć jš co najmniej przez dwa, a nierzadko i więcej, bowiem Alzheimer, co podkreœlali goœcie panelu, to choroba całych rodzin. Jej skutki odczuwajš nie tylko pacjenci, ale także ich opiekunowie: rodziny i najbliżsi. To oni w dużym stopniu ponoszš nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne i psychiczne koszty opieki.

Liczba osób w Polsce, u których występowało otępienie typu alzheimerowskiego szacowana była w 2015 r. na poziomie od 360 tys. do 470 tys. (według niektórych szacunków mogło to być nawet 501 tys. osób). Niestety, odpowiedzialni za tę sferę nie posiadali rzetelnych informacji na temat skali zjawiska, liczby chorych, kosztów leczenia i opieki. Dane, którymi dysponowali były mocno niedoszacowane - nie mogły więc być wykorzystane ani do planowania ani do podejmowania działań.

A skala tego problemu w Polsce roœnie. I - jak zauważa prof. Grzegorz Opala z Kliniki Neurologii Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - dotyka ona wielu tysięcy ludzi w aspekcie etycznym, ekonomicznym, społecznym a często także moralnym.

Ideałem byłoby wczesne wykrywanie tej choroby, leczenie i rehabilitacja. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (m.in. lekarze rodzinni) zazwyczaj jednak nie oceniajš stanu funkcji poznawczych pacjentów w wieku senioralnym. Ustalenia kontroli wskazujš że zaledwie 3 proc. Polaków w wieku 60+ miało badanš pamięć przez lekarza rodzinnego z jego własnej inicjatywy.

Tymczasem choroba Alzheimera rozwija się kilkanaœcie, a nawet kilkadziesišt lat przed pojawieniem się ewidentnych objawów. Dlatego wyzwaniem dla współczesnych nauk medycznych jest znalezienie sposobu na zdiagnozowanie tej choroby zanim ujawni ona swoje dewastujšce oblicze - mówił goœć panelu, prof. Andrzej Szczudlik z Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Jak wskazujš ustalenia kontroli NIK, brakuje narzędzi skutecznego i efektywnego rozwišzywania problemów osób z chorobš Alzheimera oraz ich rodzin. Brakuje wypracowanego modelu leczenia i opieki. Chorzy w zaawansowanym stadium choroby często mogšc liczyć przede wszystkim na najbliższych.

ródło: NIK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL