Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Szczepionki: będš świadczenia za groźne powikłania

123RF
Nawet 70 tys. zł ze specjalnego funduszu dostanš rodzice dziecka, które zachorowało po szczepieniu.

70 tys. zł to maksymalna kwota należnego œwiadczenia kompensacyjnego dla rodziców dzieci, które ciężko zachorowały po szczepieniu – wynika z projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaŸnych u ludzi, do którego dotarła „Rzeczpospolita".

Resort zdrowia ocenia liczbę takich dzieci na ok. 10 rocznie. Inaczej szacuje stowarzyszenie „STOP NOP", według którego co roku jest ich co najmniej kilkaset, nawet do tysišca. Według stowarzyszenia wszystkiemu winien jest brak skutecznego systemu rejestracji niepożšdanych odczynów poszczepiennych (NOP) i fakt, że lekarze nie klasyfikujš jako NOP m.in. padaczki lekoopornej czy zgonu.

Œwiadczenie z tzw. Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (NPSO) ma przysługiwać opiekunowi dziecka, u którego po obowišzkowym szczepieniu ochronnym wystšpiš NOP wymagajšce leczenia szpitalnego nie krótszego niż 14 dni. Czas, w jakim wystšpiš objawy, okreœli w rozporzšdzeniu minister zdrowia.

Œwiadczenie ma wynosić jednš siódmš przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni pomnożonš przez liczbę dni hospitalizacji, nie więcej jednak niż 70 tys. zł.

Rodzice, którzy otrzymajš wsparcie z Funduszu, będš mogli nadal dochodzić odszkodowania w sšdzie. Jak zapowiadał główny inspektor sanitarny, œwiadczenie ma być wsparciem dla opiekunów dziecka, które w wyniku NOP trafiło do szpitala. Rodzic uzyska je w drodze administracyjnej w uproszczonym trybie postępowania, co ma zapewnić szybkie ustalenie prawa do niego i szybkš wypłatę.

Do œwiadczenia kwalifikować będzie lekarz specjalista z Zespołu Opiniodawczego Funduszu Kompensacyjnego NPSO, który powstanie przy ministrze zdrowia. Ma się składać z co najmniej pięciu specjalistów „posiadajšcych odpowiedniš wiedzę i doœwiadczenie w zakresie szczepień ochronnych", a gdy wydadzš decyzję odmownš, rodzice będš mogli odwołać się od niej do ministra zdrowia.

Fundusz ma być zasilany wpłatami producentów, którzy zawarli umowy na dostawę szczepionek w programie. Ich wysokoœć, okreœlana raz na dwa lata w rozporzšdzeniu ministra finansów, ma wynosić do 2 proc. wartoœci brutto umowy. W Funduszu znajdzie się więc ok. 2,5 mln zł rocznie.

Przemysław Cuske - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Pomysł Funduszu Kompensacyjnego w takim wymiarze ma zamknšć usta osobom, które dostrzegajš brak systemu odszkodowań za niepożšdane odczyny poszczepienne (NOP). W ogóle się nie mówi o powikłaniach poszczepiennych, które sš zupełnie czym innym niż NOP. NOP to każda zmiana w stanie zdrowia od momentu zaszczepienia do czterech tygodni po nim, a w przypadku szczepienia BCG (przeciwko gruŸlicy) do 12 miesięcy. Powikłania poszczepienne mogš się ujawnić nawet kilka–kilkanaœcie miesięcy od momentu szczepienia i system nie przewiduje odszkodowań dla takich dzieci. Projekt mówi o wypłacie jednorazowej, tymczasem w wielu przypadkach niezbędna jest stała renta. Przecież często miesięczny koszt rehabilitacji dziecka z powikłaniami poszczepiennymi może sięgać 4–5 tys. zł, nie mówišc o innych wydatkach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL