Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Leczenie psychiatryczne obwarowane zgodš pacjenta

www.sxc.hu
Pacjenci w szpitalu psychiatrycznym wyrażš œwiadomie zgodę na elektrowstrzšsy.

Pacjenci cierpišcy na choroby psychiczne będš mieli prawo wyrazić zgodę na terapię elektrowstrzšsami.

Taki wniosek płynie z wystšpienia, które do ministra zdrowia skierowała rzecznik praw pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska. Z informacji, które dostała z Ministerstwa Zdrowia, wynika, że zespół ekspertów zaczyna właœnie pracę nad wzorem formularza wyrażania œwiadomej zgody na elektrowstrzšsy.

Rzecznik wskazywała bowiem wczeœniej niejednokrotnie, że personel stosuje wobec chorych przymus bezpoœredni i elektrowstrzšsy bez żadnego uzasadnienia. A pacjenci sš tego zupełnie nieœwiadomi. Nikt nie informuje ich też o konsekwencjach takiej terapii.

Zmiany w prawie i wprowadzenie formularza œwiadomej zgody na elektrowstrzšsy majš ucywilizować te praktyki w szpitalach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL