Zdrowie

RPD pyta o bezpieczeństwo dziecka podczas porodu

123RF
W ubiegłych latach do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane były sprawy dotyczące niezapewnienia właściwej opieki medycznej, w wyniku czego dochodziło do zgonu dziecka podczas porodu. Resort zdrowia zlecił kontrolę w wybranych placówkach, teraz RPD pyta o jej efekty.

Po zgonie bliźniąt w szpitalu we Włocławku w 2014 r. ówczesny Minister Zdrowia zwrócił się do Wojewodów o przeprowadzenie kontroli przez Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie neonatologii oraz położnictwa i ginekologii w oddziałach położniczych i ginekologiczno-położniczych Celem kontroli było dokonanie oceny postępowania przedporodowego oraz w trakcie porodu jeżeli dziecko urodziło się z wynikiem 4 i poniżej w skali Apgar, a także przypadków zgonów śródporodowych.

Minister Zdrowia poinformował również, że powołał Zespół do spraw oceny funkcjonowania opieki zdrowotnej w pionie ginekologiczno—położniczym i neonatologicznym, oraz że projekty wystąpień pokontrolnych zostały już przekazane do podmiotów leczniczych w 10 województwach. Wskazał, że resort na bieżąco analizuje zgłaszane zastrzeżenia do tych projektów. Na tej podstawie miały być przygotowane wystąpienia pokontrolne wraz z wnioskami i zaleceniami, które w następnej kolejności zostaną przekazane do podmiotów leczniczych z zaleceniem przedstawienia informacji o sposobie ich wykonania.

Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Konstantego Radziwiłła zwrócił się z prośbą o informację w sprawie ustaleń powołanego Zespołu oraz podjętych działań.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL