Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

MZ: powstanie zespół ds. systemowych rozwišzań finansowych

Fotolia.com
Do końca tygodnia w Ministerstwie Zdrowia powstanie zespół, którego powołanie zapowiedziała Prezes Rady Ministrów Beata Szydło po spotkaniu z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy.

Głównym celem prac zespołu będzie przygotowanie rozwišzań i analiz dotyczšcych wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB, przyszłoœci kadr medycznych w Polsce i sposobu ich wynagradzania.

Trwajš prace nad powołaniem zespołu Ministra Zdrowia, który będzie wypracowywał rozwišzania w trzech obszarach zgłaszanych przez lekarzy-rezydentów:

wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB, zmian w obszarze kształcenia kadr medycznych, regulacji dotyczšcych wynagrodzeń dla pracowników wykonujšcych zawody medyczne, w tym wynagrodzeń lekarzy-rezydentów.

W œrodę 11 paŸdziernika Prezes Rady Ministrów Beata Szydło zaprosiła do pracy w zespole lekarzy z Porozumienia Rezydentów OZZL. Jutro Minister Zdrowia wystšpi do właœciwych ministerstw, samorzšdów zawodów medycznych, przedstawicieli strony społecznej: zwišzków zawodowych i organizacji pracodawców, a także podmiotów kształcšcych lekarzy i lekarzy-dentystów o wskazanie przedstawicieli, którzy wezmš udział w pracach zespołu. Mamy nadzieję, że do prac zespołu włšczš się także przedstawiciele lekarzy-rezydentów.

Założono, że prace zespołu zakończš się do 15 grudnia 2017 roku.

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL