Zadania

MZ: powstanie zespół ds. systemowych rozwiązań finansowych

Fotolia.com
Do końca tygodnia w Ministerstwie Zdrowia powstanie zespół, którego powołanie zapowiedziała Prezes Rady Ministrów Beata Szydło po spotkaniu z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Głównym celem prac zespołu będzie przygotowanie rozwiązań i analiz dotyczących wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB, przyszłości kadr medycznych w Polsce i sposobu ich wynagradzania.

Trwają prace nad powołaniem zespołu Ministra Zdrowia, który będzie wypracowywał rozwiązania w trzech obszarach zgłaszanych przez lekarzy-rezydentów:

wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB, zmian w obszarze kształcenia kadr medycznych, regulacji dotyczących wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym wynagrodzeń lekarzy-rezydentów.

W środę 11 października Prezes Rady Ministrów Beata Szydło zaprosiła do pracy w zespole lekarzy z Porozumienia Rezydentów OZZL. Jutro Minister Zdrowia wystąpi do właściwych ministerstw, samorządów zawodów medycznych, przedstawicieli strony społecznej: związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także podmiotów kształcących lekarzy i lekarzy-dentystów o wskazanie przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach zespołu. Mamy nadzieję, że do prac zespołu włączą się także przedstawiciele lekarzy-rezydentów.

Założono, że prace zespołu zakończą się do 15 grudnia 2017 roku.

Źródło: MZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL