Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Gminy chcš pomagać mieszkańcom chorym na nowotwory

Fotorzepa/ Kuba Kamiński
Coraz więcej programów polityki zdrowotnej dotyczy chorych onkologicznie. Większoœć to szczepienia przeciw HPV, ale pojawiajš się też programy rehabilitacji.

35 na 160 wniosków o ocenę samorzšdowych programów polityki zdrowotnej przesłanych w tym roku do Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dotyczyło chorób onkologicznych.

– To przełom, który zawdzięczamy zeszłorocznej nowelizacji ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którš gminy poniżej 5 tys. mieszkańców mogš liczyć nawet na 80-procentowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Samorzšdy także przy tym dostrzegajš zagrożenia nowotworami – mówi dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego.

Wcišż większoœć – 17 na 35 wniosków – dotyczy zapobiegania nowotworom, przede wszystkim wirusowi HPV wywołujšcym raka szyjki macicy. Gminy chcš też zapobiegać nowotworom piersi, jelita grubego i prostaty.

Coraz częœciej pojawiajš się programy rehabilitacji i opieki nad pacjentami z nowotworem, np. oceniony pozytywnie Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiajšcš powroty do pracy osób z chorobš onkologicznš czy œwiętokrzyski program zapobiegania ciężkim zapaleniom płuc u chorych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi.

Wiele onkoprogramów odpada na etapie oceny AOTMiT. Na cztery programy profilaktyki raka prostaty pozytywnš opinię dostał tylko jeden. Program dla gminy Jerzmanowa okazał się niezgodny z aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych. Finansowania nie dostał też Kalisz, który chciał objšć badaniami przesiewowymi 2 proc. mężczyzn w wieku 40–75 lat. Agencja uznała, że powinien je sfinansować tylko panom po siedemdziesištce.

– Istotne jest, by samorzšdy, piszšc projekty programów, sprawdzały, czy dany problem figuruje w mapach potrzeb zdrowotnych, a propozycje badań sš zgodne z wytycznymi towarzystw – mówi dr Gryglewicz.

Z kolei prof. Adam Maciejczyk, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, uważa, że błędów byłoby mniej, gdyby samorzšdy konsultowały się z regionalnym Centrum Onkologii. – Programy powinny zasięgać nie tylko opinii AOTMiT, ale także jednostki głównej w tym regionie, czyli Centrum Onkologii w danym regionie. To zapewniłoby odpowiedniš jakoœć i nadzór nad realizacjš programu. Teraz kontrolowana jest tylko zgodnoœć dokumentacji – zauważa prof. Maciejczyk.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL