Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Mniej biurokracji przy finansowaniu kultury

Fotolia.com
Będzie mniej biurokracji przy finansowaniu kultury ze œrodków pochodzšcych z umowy z zagranicznymi partnerami.

Od 3 lutego obowišzuje nowela ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnoœci kulturalnej.

Przyznaje ona ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego upoważnienie do wydania nowego rozporzšdzenia. Chodzi o pomoc publicznš dla projektów z sektora kultury realizowanych na podstawie umowy pomiędzy Uniš Europejskš a państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Do tej pory nie było tego rodzaju delegacji ustawowej.

Z pomocy tej finansowane jest m.in. utrzymanie nieruchomoœci zabytkowych, wydarzenia kulturalne oraz artystyczne, zabytki z Listy Dziedzictwa Narodowego. Upoważnienie przyznane nowelš ma charakter fakultatywny, a jego zastosowanie będzie uzależnione od dostępnoœci bezzwrotnych œrodków przekazywanych Polsce w ramach tej umowy.

Rozporzšdzenie będzie uwzględniać wszystkie Ÿródła, z jakich będzie udzielana pomoc publiczna ze œrodków, które nie pochodzš z UE.

Dzięki nowym przepisom minister kultury nie będzie musiał za każdym razem, gdy udzieli tego rodzaju pomocy, zgłaszać tego Komisji Europejskiej. Będzie więc mniej biurokracji, a wsparcie finansowe będzie udzielane szybciej. W tej chwili w Polsce funkcjonuje 12 507 instytucji kultury, które korzystajš z tych dotacji.

podstawa prawna: nowela z 8 grudnia 2017 r. o prowadzeniu działalnoœci kulturalnej DzU z 19.01.2018 r., poz. 152

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL