Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Mieszkańcy Smolic ucierpieli na autostradzie A2? Odpowie Trybunał w Strasburgu

Autostrada A2
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjšł skargę mieszkańców Smolic. Uważajš, że ucierpieli przez ruch na drogach dojazdowych do autostrady A2.

Spór zaczšł się w lipcu 2006 r., kiedy to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła nowy fragment trasy A2, między Strykowem a Koninem. Był połšczony także z drogš krajowš N14, łšczšcš Warszawę z Łodziš. W wyniku tego ruch w okolicach Strykowa drastycznie wzrósł.

We wrzeœniu 2006 r. badania Instytutu Ochrony Œrodowiska wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu. Wywołało to protesty mieszkańców i żšdanie ograniczenia ruchu na N14. Normy za dnia zostały przekroczone nawet o 19,5 proc., a w nocy o 38 proc., głównie za sprawš ciężarówek.

We wrzeœniu prywatni eksperci z dziedziny psychologii wskazali, że wzrost ruchu na N14 miał poważny negatywny wpływ na życie okolicznych mieszkańców. Narażał ich na liczne choroby, wzrost stresu, zaburzenia snu, które mogły nawet prowadzić do œmierci.

W grudniu 2006 r. GDDKiA zorganizowała kilka alternatywnych dróg dojazdowych do A2. Zdaniem biegłych spowodowało to powrót natężenia ruchu do poziomu sprzed otwarcia nowego fragmentu autostrady. Jednak dopiero w grudniu 2008 r. doszło do połšczenia dróg A2 i A1 poza granicami miasta, co zmniejszyło ruch w okolicy Smolic do akceptowalnego poziomu.

W kwietniu 2009 r. czworo mieszkańców Smolic poszło więc do sšdu po rekompensatę za szkody dla zdrowia oraz naruszenie prawa do spokojnego i niezakłóconego życia prywatnego, rodzinnego i domowego, a także do poczucia bezpieczeństwa. Sšd rejonowy uznał, że prawa te zostały naruszone, ale GDDKiA zachowała się zgodnie z prawem, szybko podejmujšc odpowiednie kroki w celu ograniczenia hałasu. Sšd oddalił też roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego, bo powodowie nie wykazali, że hałas spowodował ich niezdolnoœć do pracy. W grudniu 2012 r. sšd apelacyjny oddalił ich apelację. Stwierdził, że zwiększenie ruchu w Strykowie było jedynym możliwym wyjœciem, a GDDKiA nie odpowiada za to, którš z wielu dróg wybiorš kierowcy.

Kasacja nie przysługiwała, więc mieszkańcy zwrócili się do ETPCz. W skardze podnieœli, że ich prawa zostały naruszone poprzez złe planowanie budowy autostrady. W grudniu 2017 r. Trybunał zakomunikował przyjęcie sprawy, domagajšc się od skarżšcych zaœwiadczeń lekarskich stwierdzajšcych poważny wpływ hałasu, zanieczyszczeń i wibracji na ich zdrowie. Polska musi zaœ dostarczyć odpowiednie badania jakoœci powietrza i poziomu hałasu oraz kopie decyzji dotyczšcych budowy A2 i zatwierdzajšcych puszczenie ruchu przez N14. Spytał też obie strony, czy uszczerbek jest na tyle poważny, aby naruszać art. 8 europejskiej konwencji praw człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), oraz czy zachowano balans między interesem zbiorowym a indywidualnym. Š?

Sygnatura akt: 75031/13

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL