Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Rozpatrywanie przez ZUS wniosków o bezzwrotne dotacje

Fotolia.com
Przedsiębiorcy starajšcy się o bezzwrotne dotacje latami czekajš na rozpatrzenie sprawy przez ZUS, który po zmianie ustawy już od roku nie przyjmuje nowych wniosków.

Dofinansowania na poprawę warunków pracy w firmach były poczštkowo wypłacane przez ZUS na podstawie wewnętrznej regulacji, która od 6 lutego 2017 r. znalazła się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zamierzenie ustawodawcy było słuszne. Skoro na dotacje dla przedsiębiorców szły dziesištki milionów złotych rocznie, trzeba było uregulować te procedury w przepisach. Miało być lepiej, szybciej, więcej, a wyszło dokładnie na odwrót.

Do czasu nowelizacji przepisów do ZUS napłynęło tyle wniosków, że potrzeba kilku lat, aby je rozpatrzyć. Dlatego Zakład zamiast przyznawać dotacje na podstawie nowych przepisów, cišgle zajmuje się wnioskami złożonymi przed nowelizacjš.

– Zasadniczy problem z  dotacjami z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy polega na tym, że bardzo długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku – zauważa Elżbieta Rogowska, dyrektor handlowy w PW Krystian, firmie specjalizujšcej się w produkcji odzieży ochronnej. – Czekaliœmy aż dwa lata na rozpatrzenie wniosku. Na szczęœcie inwestycja w poprawę bezpieczeństwa, która miała być współfinansowana z pieniędzy ZUS, mogła tyle poczekać. W wielu przypadkach tak długie oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku, co wstrzymuje modernizację firmy, niepotrzebnie naraża życie i zdrowie pracowników.

– Wszystkie wnioski, które wpłynęły do ZUS do 6 lutego 2017 r., zostanš ocenione pod względem formalnym. Natomiast do oceny merytorycznej wnioski będš przekazywane sukcesywnie, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w 2018 r. – tłumaczy Radosław Milczarski z Centrali ZUS w Warszawie. – Pracodawcy, których wnioski uzyskajš pozytywnš ocenę merytorycznš, będš mogli zawrzeć umowę o dofinansowanie. Umowy takie będš zawierane do wysokoœci posiadanych przez ZUS œrodków finansowych na 2018 r., tj. 220 mln zł. Wnioskodawcy, którzy nie uzyskajš dofinansowania, będš mogli ubiegać się o nie już na nowych zasadach – w trybie konkursowym. Ma on zostać ogłoszony w drugiej połowie tego roku.

A jest o co powalczyć. Wysokoœć bezzwrotnego dofinansowania, na które mogš liczyć przedsiębiorcy, jest uzależniona od wielkoœci firmy. Dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniajšcych do dziewięciu pracowników dofinansowanie planowanej inwestycji nie może przekroczyć 140 tys. zł i 90 proc. kosztów modernizacji. W małych firmach zatrudniajšcych od dziesięciu do 49 pracowników kwota dofinansowania wynosi aż 210 tys. i 80 proc. inwestycji. W największych firmach, zatrudniajšcych powyżej 250 osób, dofinansowanie może sięgnšć nawet 0,5 mln zł i 20 proc. kosztów modernizacji.

Bioršc pod uwagę, że ZUS rozpatruje œrednio tysišc wniosków rocznie, większoœć przedsiębiorców odejdzie z kwitkiem. Jeœli będš chcieli uzyskać dofinansowanie, muszš wystartować w zapowiadanym na koniec tego roku konkursie.

Wszystko wskazuje, że będš mieli mało czasu na dostosowanie się do nowej regulacji. Po tym jak ZUS okreœli na nowo kwoty dopuszczalnych dofinansowań, będzie miesišc na przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie dotacji. Bez pomocy firm doradczych pewnie się nie obędzie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL