Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i opinie

Użytek z przyjazdu Amerykanów

ROL
Korzyœci dla gospodarki i biznesu wynikajšce z pojawienia się w Polsce paru tysięcy amerykańskich żołnierzy nie sš wyłšcznie oczywiste.

To œwietnie, że Amerykanie zainwestujš z własnego budżetu w rozbudowę chociażby polskich lotnisk wojskowych. Znakomicie, że nieduże z reguły miasta zyskajš tysišce œwietnie – jak na nasze warunki – opłacanych konsumentów. Handel i usługi mogš zacierać ręce, a na amerykańskš obecnoœć liczš najróżniejsze branże, łšcznie z deweloperami, którzy zakładajš, że goœciom z USA będš potrzebne również mieszkania. Być może słusznie.

Jednak na przyjazd amerykańskich sił trzeba spojrzeć szerzej. Przede wszystkim dlatego, że ożywi to kontakty polsko-amerykańskie. Do naszego kraju œcišgać będš nie tylko wojskowi. Przyjedzie też całe grono ludzi biznesu w mniejszym lub większym stopniu współpracujšcych z armiš, być może zastanawiajšcych się, czy nie warto zainwestować w Polsce.

Jestem jak najdalszy od tego, żeby dla Amerykanów malować trawę na zielono i nosić ich na rękach za ewentualne inwestycje. Należy ich traktować jak wszystkich innych. Tyle że – i piszę to najzupełniej poważnie – pierwszš rzeczš, którš by w tych dniach zobaczyli i poczuli, byłby smog nad Polskš. To naprawdę nie jest bez znaczenia, jeżeli mamy się liczyć w poważnej œwiatowej gospodarce.

Kolejna sprawa jest równie istotna. W ostatnich miesišcach wœród Amerykanów zainteresowanych polskš rzeczywistoœciš szerokim – i nieprzychylnym – echem odbiła się kwestia podważania ich inwestycji wyrażana przez niektórych przedstawicieli rzšdu na fali zapału zwišzanego z repolonizacjš. I to inwestycji, których zgodnoœć z prawem została potwierdzona przez wszelkie instytucje, łšcznie z prokuraturš.

Jakoœ liczę na to, że jeszcze mocniejsze zacieœnienie sojuszu polsko-amerykańskiego, wyrażane obecnoœciš tych tysięcy żołnierzy, powstrzyma ewentualnych harcowników. A to będzie miało znaczenie nie tylko dla biznesu amerykańskiego, lecz też dla każdego innego, z polskim włšcznie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL