Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynajem

Gdańsk: 160 mieszkań na wynajem dzięki nowemu programowi

W Gdańsku planowana jest budowa ok. 160 mieszkań przy wykorzystaniu nowego programu wsparcia budowy mieszkań na wynajem.
W ramach programu rzšdowego popierania budownictwa mieszkaniowego Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnego kredytu na inwestycje. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który wspiera program, przewiduje 10 rocznych edycji programu, podczas których zamierza współfinansować kwotš 4,5 mld zł budowę 30 tys. mieszkań (3 tys. mieszkań na kwotę 450 mln zł w każdej rocznej edycji). Czynsz za te mieszkania ma być niższy od rynkowego œrednio o ok. 40 do 50 proc. W poniedziałek w Gdańsku odbyła się regionalna konferencja na temat oferty BGK dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rzšdowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
Nowy program realizowany jest od 1 listopada ub. roku i od tego dnia spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y i spółki gminne mogš składać wnioski o dofinansowanie inwestycji. Nabór wniosków (pierwszej edycji) trwa do 29 lutego 2016 r. Dyrektor Departamentu Społecznego BGK, Dariusz Stachera przekonuje, że nowy program budownictwa społecznego jest atrakcyjny dla miast, ponieważ oprocentowanie kredytu jest bardzo niskie, tj. WIBOR 3M bez marży banku w tej chwili wynosi 1,72 proc. „Kredyt jest udzielany do 30 lat, czyli na bardzo długi okres; istnieje możliwoœć dopasowania ceny kredytu i długoœci jego spłaty do możliwoœci czynszowych" – wyjaœnił. Zaznaczył, że najemcy będš płacić czynsz limitowany ustawowo. Wyjaœnił, że czynsz nie może być rynkowy, np. na poziomie 30 zł za metr kwadratowy. Ocenił, że œrednio czynsz może wynosić kilkanaœcie złotych za metr kwadratowy. Prezes Zarzšdu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława" w Gdańsku, Tadeusz Mękal zwrócił uwagę, że nowy rzšdowy (przyjęty przez poprzedni rzšd we wrzeœniu 2015 r.) program popierania budownictwa mieszkaniowego „jest powrotem do pierwotnej koncepcji finansowania TBS, czyli do udzielania niskooprocentowanych kredytów na budownictwo czynszowe". W kosztach budowy tych mieszkań partycypuje też przyszły najemca. Podał, że Gdańskie TBS majš złożyć wnioski o udzielenie kredytu w drugim terminie naboru, we wrzeœniu br. Mękal powiedział, że na liœcie oczekujšcych na mieszkania z TBS w Gdańsku jest ponad tysišc rodzin. Prezes Zarzšdu Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (GTBS), Włodzimierz Pietrzak wyjaœnił, że kredyt z BGK może stanowić do 75 proc. kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. Zwrócił uwagę, że „im wyższy kredyt, tym wyższa stawka czynszu". Podał, że w tej chwili w GTBS stawka czynszu wynosi od 10,90 zł do 12 zł za metr kw., w tym prawie 7 zł stanowi spłata kredytu. „Tutaj wysokoœć tego kredytu ma kolosalne znaczenie" – dodał. Poinformował, że przyszli lokatorzy mogš być obcišżeni maksymalnie 25 proc. partycypacjš w kosztach budowy. „W Gdańsku trwajš rozmowy na temat wysokoœci tej stawki partycypacji, bo może być ona obniżona, ale wtedy będzie potrzeba zacišgnięcia większego kredytu albo dokapitalizowania spółek" – dodał. Podał, że planuje się, aby w Gdańsku przy wykorzystaniu nowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego mogło powstać ok. 160 mieszkań. Podkreœlił, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powiedział, że dzięki współpracy z BGK trzy miejskie spółki budownictwa społecznego zbudowały już w mieœcie 2 tys. 492 mieszkania. Wyraził nadzieję, że nowy program „da szansę zwiększenia liczby mieszkań pod wynajem w Gdańsku". Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak podał, że rocznie 30-40 młodych rodzin o niskich dochodach ubiega się o pomoc mieszkaniowš z zasobu gminy. Zapowiedział, że miasto w najbliższej perspektywie zamierza przygotować założenia rozszerzonej pomocy mieszkaniowej dla Gdańszczan do 30. roku życia. Wyjaœnił, że powstaje koncepcja osiedla TBS dla młodych rodzin przy ul. Unruga w Gdańsku. Mieszkania mogłyby być wynajmowane z zastosowaniem zniżkowych stawek czynszu. Od 2013 roku tanie mieszkania komunalne budowane sš dzięki pomocy z Funduszu Dopłat BGK, z którego otrzymujš 40 proc. dofinansowanie. Dzięki temu Funduszowi w latach 2014-2015 zbudowano w Gdańsku 167 mieszkań. Planowane sš kolejne inwestycje mieszkaniowe z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat. Jeœli uzyskajš pozytywnš rekomendację BGK, to w latach 2018-2019 może powstać 300 nowych mieszkań.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL