Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

JSW we wrześniu skompletuje zarzšd i ogłosi strategię

Bloomberg
Koncern poprawia wyniki i – według analityków – może liczyć na dobre ceny węgla w najbliższych latach.

W czwartek mija termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie na zastępców prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej: ds. strategii i rozwoju oraz ds. technicznych. Wyniki konkursu poznamy w drugim tygodniu sierpnia. Niedługo po tym ma ruszyć konkurs na prezesa. Obecnie jego obowišzki pełni Daniel Ozon, oddelegowany z rady nadzorczej.

W kuluarach się mówi, że Ozon ma ogromne szanse pozostać w fotelu prezesa. Tym bardziej że to on podpisze się pod opracowywanš w spółce strategiš na najbliższe lata. Dokument zostanie zaprezentowany na poczštku wrzeœnia. Wtedy też majš zapaœć ostateczne decyzje w sprawie wyboru prezesa JSW.

Ozon objšł stery w JSW w marcu tego roku po tym, jak rada nadzorcza odwołała Tomasza Gawlika. Powodu dymisji nie podano, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że był on skonfliktowany z pozostałymi członkami zarzšdu. Poczštkowo Ozon miał pełnić obowišzki prezesa przez trzy miesišce, ale póŸniej nadzór przedłużył mu delegację do 7 wrzeœnia. W tym czasie zmagał się m.in. z rosnšcymi żšdaniami zwišzków zawodowych, które po znakomitych wynikach finansowych JSW za I kw. domagały się przywrócenia zawieszonych œwiadczeń pracowniczych. Po negocjacjach szef JSW zgodził się wypłacić załodze we wrzeœniu po 4,3 tys. zł jednorazowej nagrody.

Czas dla JSW jest niezwykle sprzyjajšcy. Ceny węgla koksowego, w którym specjalizuje się spółka, utrzymujš się na wysokim poziomie. Analitycy patrzš na spółkę z coraz większym optymizmem. DM BOŒ przyjmuje, że ceny spotowe tony węgla koksowego utrzymajš się na poziomie 140 dolarów w latach 2018–2024. Prognozuje też, że EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) spółki sięgnie w tym roku 3,7 mld zł, co powinno zakończyć jej problemy finansowe.

Od 2019 r. JSW nie będzie już zwišzana porozumieniami pracowniczymi, które przynoszš rocznie 500 mln zł oszczędnoœci. Z drugiej zaœ strony, analitycy zakładajš, że od 2020 r. poprawi EBITDA o 300 mln zł dzięki lepszej strukturze wydobycia oraz inwestycjom w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice. – JSW ma potencjał, by od 2020 r. generować 2,7 mld zł EBITDA – szacuje Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŒ.

– Spółka wygeneruje 4,5 mld zł nadwyżki kapitałowej do 2020 r., którš będzie mogła przeznaczyć na dywidendy, przejęcia, spłatę obligacji, specjalny fundusz na czarnš godzinę lub premię dla pracowników – zaznaczył Artur Iwański, analityk DM PKO BP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL