Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Ład w Bogdance

rp.pl
12 lipca w Lubelskim Węglu Bogdanka odbyło się pierwsze od kilkunastu lat referendum w sprawie wprowadzenia ładu korporacyjnego Grupy Enea w LWB.

Zwišzkowcy sprzeciwiajš się dostosowaniu statutu LW Bogdanka do standardu Grupy Enea oraz przyjęciu Kodeksu Grupy. Integracja Bogdanki z Grupš Enea to realizacja wczeœniejszych zapowiedzi wynikajšcych przejęcia LW Bogdanka przez poznański koncern energetyczny. Zwišzkowcy nie chcš jednak zgodzić się na  zmiany w statucie przedsiębiorstwa węglowego.

Grupa Enea jako strategiczny inwestor w LWB jest prawnie usankcjonowana do podejmowania decyzji w sprawie podmiotów wchodzšcych w jej skład. Strona społeczna nie może ignorować stanowiska zarzšdu Grupy. Trzeba rozmawiać, ale niezbędne jest współdziałanie pracodawcy z zakładowš organizacjš zwišzkowš czyli otwartoœć na dialog i wspólne szukanie kompromisu. Zarzšd koncernu nie może ulegać żšdaniom zwišzkowców ponieważ działa w ramach kodeksu spółek handlowych i odpowiada przed właœcicielem, radš nadzorczš, akcjonariuszami, a nie przed zwišzkami zawodowymi. Ponadto górnictwo jest branżš głęboko upolitycznionš. Zwišzkowcy powinni pamiętać, że to zarzšd jest stronš dialogu, a nie ministerstwo. Los przedsiębiorstw górniczych nie może zależeć od polityków i zwišzkowców, ale od zarzšdów.

Odnoszę wrażenie, że w obecnej sytuacji w górnictwie postulaty protestujšcych często sš nieuzasadnione. Tak duże koncerny energetyczne jak Enea potrzebujš skutecznych metod zarzšdzania, a ład korporacyjny przyczynia się do tego, że wszystkie spółki z Grupy działajš we wspólnym celu i mimo, że sš rozproszone w różnych częœciach kraju, stanowiš jednolity organizm. To przekłada się na sprawne i efektywne zarzšdzanie tak wielkim podmiotem. Moje wieloletnie doœwiadczenia podpowiadajš mi, że prowadzšc dialog można się porozumieć, ale wymaga to zrozumienia i odpowiedzialnoœci oraz podejmowania działań, które służš obu stronom.

W mojej ocenie integracja koncernów paliwowo energetycznych takich jak Grupa Enea jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania całego sektora. W czasie rzšdów Jerzego Buzka prowadziliœmy skuteczne rozmowy z organizacjami zwišzkowymi. Kluczem było zrozumienie sytuacji i kierowanie się wspólnym interesem. Nam się wtedy to udało. Mam nadzieję, że także w przypadku Bogdanki, rozmowy przyniosš pozytywny efekt.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL