Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Przerobiš kopalnię Krupiński na elektrownię?

Fotorzepa, Grzegorz Hawałej
Jastrzębska Spółka Węglowa sprawdzi możliwoœć zbudowania elektrowni szczytowo – pompowej na infrastrukturze podziemnej kopalni Krupiński w Suszcu.

JSW w tym roku zakończyła wydobycie w zakładzie Krupiński i przeniosła jego aktywa do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu likwidacji. Teraz podjęła inicjatywę zagospodarowania całej infrastruktury. W pištek podczas International Maining Forum w kopalni Pniówek zostało podpisane porozumienie, na bazie którego JSW będzie współpracować między innymi przy studium wykonalnoœci i możliwych rozwišzaniach technologicznych.

List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele firmy czeskiej CKD Blansko, Sage Power oraz Energoprojektu z Warszawy. Konsorcjum to ma służyć JSW wiedzš z zakresu technologii, konstrukcji, robót i usług zwišzanych z realizacjš projektu hydroelektrowni szczytowo - pompowej dla podziemnej kopalni węgla, łšcznie z pozyskaniem częœciowego finansowania dla projektu.

– Szukamy nowych sposobów zagospodarowania terenów po kopalni Krupiński.  Mogę już złożyć deklarację, że nasza spółka zależna Jastrzębskie Zakłady Remontowe przeniesie tam częœć swojej działalnoœci, współpracujemy też z dużym œlšskim biurem architektonicznym w zakresie koncepcji zagospodarowania tego terenu i elektrownia jest kolejnym projektem, przy którym chcemy rozpoczšć poważnš współpracę – podkreœlił Daniel Ozon, pełnišcy obowišzki prezesa JSW.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL