Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Inwestor nie rezygnuje z kopalni Studzienice

Bloomberg
Budowę nowej kopalni węgla kamiennego w woj. œlšskim za ponad 1 mld zł może powstrzymać lokalna społecznoœć.

Grupa ECI nie składa broni, ale nie ma łatwego zadania. Przeciw eksploatacji złoża, które zlokalizowane jest w obrębie gmin: Bojszowy, Kobiór, MiedŸna i Pszczyna, opowiedziały się już niektóre samorzšdy oraz częœć lokalnych mieszkańców.

Mimo to inwestor ma nadzieję, że uda mu się zrealizować projekt. – Jesteœmy otwarci na dialog z władzami regionu oraz z mieszkańcami. Chcemy wspólnie wypracować taki model kopalni, który zadowoli wszystkich zainteresowanych – przekonuje Kacper Maruszczak ze spółki Studzienice, działajšcej w ramach grupy ECI.

Zgodnie z planami kopalnia Studzienice ma wydobywać około 3 mln ton węgla rocznie. Zatrudnienie może tam znaleŸć nawet 1,5 tys. osób. Spółka nie podjęła jeszcze decyzji dotyczšcej dokładnej lokalizacji zakładu górniczego, obecnie rozważa kilka możliwoœci. Zapewnia jednak, że eksploatację złoża prowadzić będzie głównie pod lasami.

Mieszkańcy gmin, na terenie których zlokalizowane jest złoże, obawiajš się jednak wpływu działalnoœci kopalni na œrodowisko, w tym głównie na ukształtowanie terenu oraz, stosunki wodne. Mieszkańcy Studzienic zażšdali od burmistrza Pszczyny sporzšdzenia niezależnego raportu oddziaływania na œrodowisko tej inwestycji. W ich ocenie raport wykonany przez inwestora może nie być w pełni obiektywny.

Grupa ECI zapewnia natomiast, że ma na uwadze koniecznoœć ochrony przyrody. Dodaje, że inwestycja będzie generować niebagatelne wpływy z podatków oraz tytułem opłaty eksploatacyjnej do kas gmin. – Nastšpi aktywacja gospodarcza całego regionu. Przecież nie przypadkiem najbogatsze gminy w Polsce to właœnie gminy górnicze – wyjaœnia Maruszczak. Dodaje, że przy wsparciu władz regionu oraz lokalnej społecznoœci budowa kopalni mogłaby ruszyć w 2017 lub 2018 roku, a wydobycie w roku 2020.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL